ეკატერინე ლომინაშვილი

ეკატერინე ლომინაშვილი 2012 წლიდან შემოუერთდა საქართველოს ფერმერთა ასოციაციას. ეკატერინე GFA-ს საინფორმაციო ცენტრის მენეჯერია. იგი პასუხისმგებელია: ორგანიზაციაში შემომავალი და გამავალი ზარების მონიტორინგზე; საინფორმაციო ცენტრის ოპერატორების მუშაობაზე; ფერმერებისთვის საჭირო ღონისძიებების გაცნობასა და აუცილებელი ინფორმაციის მიწოდებაზე; ასევე, სხვადასხვა შეხვედრის ორგანიზებაზე; ფერმერთა ასოციაციის საინფორმაციო ბაზის განახლებასა და მის გამართულ მუშაობაზე.
2007 -2012 წლებში ეკატერინე შინაგან საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილის თანაშემწედ მუშაობდა. დამთავრებული აქვს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, მთარგმნელი-რეფერენტის სპეციალობით.