ნიკა პერტახია

ნიკა პერტახია 2021 წლის დეკემბერში შემოუერთდა საქართველოს ფერმერთა ასოციაციას. ნიკა GFA-ს უფროსი მკვლევარია. ნიკას 3 წლიანი გამოცდილება აქვს სახელმწიფო პროგრამების მართვაში, ასევე 3 წლიანი გამოცდილება მონიტორინგისა და შეფასების, კვლევისა და ანალიზის მიმართულებით. 2019-2021 წლებში ნიკა მუშაობდა სსიპ-ში “აწარმოე საქართველოში” მეწარმეობის დეპარტამენტის პროგრამის მენეჯერის და მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების სახელმწიფო პროგრამების მართვის ჯგუფის უფროსის პოზიციებზე. 2016-2019 წლებში ნიკა იკავებდა მკვლევარის პოზიციას კომპანია GeoWel Research-ში და სამაგიდე, რაოდენობრივი და თვისებრივი კვლევითი აქტივობების სრულ სპექტრს ფარავდა მისი საქმიანობა. ნიკა ფლობს ეკონომიკის მაგისტრის ხარისხს (2015) ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლიდან (ISET) და ბიზნეს ადმინისტრირების ბაკალავრის ხარისხს (2011) ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტიდან (GAU).