ნიკა ნინუა

 

ნიკა ნინუა 2021 წლის იანვრიდან საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის აგრო-ბიზნესის მონიტორინგის სპეციალსიტია. ნიკა, GFA-ს გუნდში მოსვლამდე, მუშაობდა „რეგიონული განვითარების ასოციაციაში“ (RDA) მონიტორინგის სპეციალისტის პოზიციაზე.

საქართველოს ფერმერთა ასოციაციაში, გარდა ყოველდღიური საქმიანობისა, ნიკა პასუხისმგებელია პროექტის ყველა ეტაპის მონიტორინგზე, პროექტის საჭირო მონაცემების შეგროვებასა და განახლებაზე, საბოლოო ანგარიშების მომზადებაზე.

ნიკას დამთავრებული აქვს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის ბაკალავრიატი.