ლევან მიქელაძე

ლევან მიქელაძე 2022 წლიდან შემოუერთდა საქართველოს ფერმერთა ასოციაციას. მისი საქმიანობე ეხება ამერიკის სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტის (USDA) პროექტს სახელად „ინვესტირება უვნებელ და ხარისხიან მესაქონლეობაში“, რომელიც ხორციელდება ამერიკულ საერთაშორისო ორგანიზაცია Land O’Lakes Venture 37-თან პარტნიორობით. მისი ვალდებულებები შეადგენს საბაზრო ფასების შეგროვების ხარისხის უზრუნველყოფას, კოორდინაციას და ანალიზს.

ჯგუფის შემოერთებამდე, ლევანი მუშაობდა თიბისი ბანკის მაკრო-ფინანსური ანალიზის განყოფილებაში ანალიტიკოსად. მას ასევე გააჩნია მკვლევარისა და კონსულტანტის გამოცდილება პოლიტიკისა და მართვის კონსალტინგ ჯგუფსა (PMCG) და ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტში (BTU). მას ასევე მონაწილეობა აქვს მიღებული საქართველოს ეროვნული ბანკისა და საერთაშორისო სავალუტო ფონდის პროექტებში.

ლევანი ეკონომიკის მიმართულებით, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო ეკონომიკის სკოლის (ISET) ბაკალავრის დიპლომს ფლობს და მისი სპეციალობა მოიცავს მაკროეოკნომიკას და ფინანსებს.