ნათია გრიგოლია

ნათია გრიგოლია 2012 წლიდან შემოუერთდა საქართველოს ფერმერთა ასოციაციას. ნათია GFA-ს ბუღალტერია. პასუხისმგებელია ფინანსური აღრიცხვების წარმოებასა და შესყიდვების ანგარიშსწორებაზე. გავლილი აქვს პროგრამულ პროდუქტ 1C ERP 2-ში მუშაობის ტრენინგები.

ნათია არის ტექნიკური უნივერსიტეტის სამთო გეოლოგიური ფაკულტეტის კურსდამთავრებული.