ირინა თხელიძე

ირინა თხელიძე 2019 წელს შემოუერთდა საქართველოს ფერმერთა ასოციაციას. ირინა აქტიურად არის ჩართული მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარებისკენ მიმართულ, საერთაშორისო დონორების მიერ დაფინანსებულ სხვადასხვა პროექტში, როგორებიცაა:  ავსტრიის განვითარების სააგენტოს (ADA) მიერ დაფინანასებული „ფერმერული მეურნეოების მხარდამჭერი ინიციატივა“ (FSI) , რომლის მიზანია სოფლად სიღარიბის შემცირება, სოფლის მეურნეობაში ჩართული მცირე მეწარმეების კონკურენტუნარიანობისა და შემოსავლების ზრდით;  ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული ირლანდიური კვლევითი ინსტიტუტის პროექტი Demter, რომელიც მიზნად ისახავს სოფლის მეურნეობის სექტორის განვითარებას მსოფლიოს უახლესი ტექნოლოგიების გზით; ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით, პარტნიორ ორგანიზაცია CENN-თან ერთად, წალკის მუნიციპალიტეტში სოფლის განვითარების პროექტი „ეს წალკაა“, რომლის მიზანია წალკის მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი განვითარების ჯგუფების შექმნა და მის აქტივობებში ახალგაზრდების, ქალებისა და მოწყვლადი ფენების წარმომადგენლების ჩართვა;

ირინა თხელიძეს აქვს 20-წლიანი სამუშაო გამოცდილება სახელმწიფო, კერძო და არასამთავრობო სექტორებში. უკანასკნელი წლების მანძილზე ხელმძღვანელობდა სახელმწიფოს მიერ ინიცირებულ პროექტს მიკრო და მცირე მეწარმეობის ხელშეწყობის მიმართულებით. თანაავტორია ეროვნული ბანკის დაკვეთით შექმნილი სახელმძღვანელოსი „ფინანანსურ ინსტიტუებთან ურთიერთობა“, რომელიც განკუთვნილია მცირე მეწარმეების ფინანსური განათლების ასამაღლებლად.
დამთავრებული აქვს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სახელმწიფო მართვის მოხელის სპეციალობით. არის ეკონომიკური სკოლა ESM-ის მაგისტრი.