დავით მამულაშვილი

დავით მამულაშვილი 2016 წლის აგვისტოდან შემოუერთდა საქართველოს ფერმერთა ასოციაციას. დავითი GFA-ს ფინანსური ოფიცერია. 2007-2016 წლებში მუშაობდა სხვადასხვა ქართულ აუდიტორულ კომპანიაში უფროსი აუდიტორის პოზიციაზე, ასევე – რიგი კომპანიების ფინანსურ დეპარტამენტებში (ფინანსური ანალიტიკოსი და კონსულტანტი). ამასთანავე, დავითი არის საქართველოს პარლამენტის მიერ აკრედიტირებული სერტიფიცირებული აუიტორი (2012 წლიდან).

ფლობს საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობებისა და საჰაერო ტრანსპორტის მენეჯმენტის ბაკალავრის ხარისხს საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტიდან (ყოფილი საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საავიაციო ინსტიტუტი).