ელენე ქაჯაია

ელენე ქაჯაია ციფრული ადმინისტრირების ასისტენტის პოზიციაზე სამ თვიანი სტაჟირების შემდგომ, 2021 წლის ოქტომბერში შემოუერთდა საქართველოს ფერმერთა ასოციაციას. ელენე GFA-ს კომუნიკაციების ასისტენტია და ამავდროულად ჩართულია სხვადასხვა ციფრული პლატფორმის განვითარებაში.

ელენე ამჟამად სწავლობს თბილისის თავისუფალ უნივერსიტეტში, მართვისა და საზოგადოებრივი მეცნიერებების ფაკულტეტზე.