ელენე ფიცხელაური

ელენე ფიცხელაური 2022 წლის 18 აპრილიდან შემოუერთდა საქართველოს  ფერმერთა ასოციაციის გუნდს. ელენე იკავებს ასოციაციების განვითარების სპეციალისტის პოზიციას  – ამერიკის სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტის (USDA)-ის მიერ დაფინანსებულ პროექტში „ინვესტირება უვნებელ და ხარისხიან მესაქონლეობაში“ – SQIL, რომელსაც საქართველოში ახორციელებს Land’o Lakes Venture37 საქართველოს ფერმერთა ასოციაციასთან პარტნიორობით.

ელენეს არის სურსათის უვნებლობის სპეციალისტი და აქვს სახელმწიფო უწყებაში მუშაობის 8 წლიანი გამოცდილება. საქართველოს ფერმერთა ასოცოაციაში მუშაობოს დაწყებამდე, იგი იკავებდა გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს, სსიპ სურსათის ეროვნული სააგენტოში, სურსათის დეპარტამენტში – სურსათის ვაჭრობისა და საზოგადოებრივი კვების სამმართველოში უფროსი სპეციალისტის თანამდებობას, ამავე სააგენტოში 2014 წლიდან დაიწყო სტაჟირება – სურსათის/ცხოველის საკვების ინსპექტირების დეპარტამენტში, შემდეგ  იგი გადავიდა სურსათის დეპარტამენტში და იკავებდა პოზიციებს არაცხოველური წარმოშობის სურსათის და რისკის ანალიზის სამმართველოში უფროს სპეციალისტად. ელენე  2021 წლისდან არის სსიპ განათლების ხარისხის ცენტრის – პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციისა და პროფესიული მომზადების/პროფესიული გადამზადების პროგრამის დარგის ექსპერტი – სურსათის უვნებლობის მიმართულებით. ასევე ელენეს აქვს პროფესიულ მასწავლებლად მუშაობის გამოცდილება  სსიპ „კასპის პროფესიულ კოლეჯში“ და იგი უძღვება პროგრამას – „სურსათის უვნებლობის სტანდარტებთან შესაბამისობის უზრუნველყოფა საწარმოში“.

ელენეს 2010-2014 წლებში დამთავრებული აქვს თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი – საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ფაკულტეტი. ასევე 2018 წელს მიენიჭა საქართველოს უნივერსიტეტის (UG) – საზოგადოებრივი ჯანდაცვის და პოლიტიკის ფაკულტეტის მაგისტრის წოდება. გავლილი აქვს, როგორც ადგილობრივი ასევე საერთაშორისო ტრენინგები და სასერტიფიკაციო კურსები.