გიორგი ხუროშვილი

გიორგი ხუროშვილი GFA-ს გუნდს შემოუერთდა 2021 წლის დეკემბრიდან და იკავებს შესყიდვების უმცროსი სპეციალისტის პოზიციას. GFA-ის გუნდში მოსვლამდე, მუშაობდა საერთაშორისო შესყიდვების სპეციალისტის პოზიციაზე „პალიტრა მედია ჰოლდინგში“ და კომპანია „ბელ მეზონში“.

გიორგი ფლობს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტის ბაკალავრის დიპლომს და აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის ბიზნეს სამართლის მიმართულების მაგისტრის ხარისხს. გავლილი აქვს „ნიუ ჯერსის საჯარო უნივერსიტეტის“ დისტანციური სერტიფიცირების პროგრამა მიწოდების ჯაჭვის დაგეგმვის და ორგანიზების მიმართულებით.

გიორგი ფლობს ქართულ და ინგლისურ ენებს.