კობა ჟორჟიკაშვილი

კობა ჟორჟიკაშვილი 2016 წლის ივნისიდან შემოუერთდა საქართველოს ფერმერთა ასოციაციას. კობა GFA-ს შესყიდვების მენეჯერია. გარდა შესყიდვებისა, პასუხისმგებელია ორგანიზაციაში ლოჯისტიკის მიმართულებაზე.
კობამ 2009 წელს დაამთავრა ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი და ფლობს ეკონომისტის ბაკალავრის ხარისხს. გაიარა კემბრიჯის საერთაშორისო პროფესიული სასწავლებლის დისტანციური პროგრამა მენეჯმენტის მიმართულებით. თავისუფლად ფლობს ქართულ და ინგლისურ ენებს.