ანკა ბაბუნაშვილი

ანა (ანკა) ბაბუნაშვილი 2017 წლის სექტემბერში შემოუერთდა საქართველოს ფერმერთა ასოციაციას. ანკა GFA-ს ციფრული ტრანსფორმაციის სპეციალისტია. იგი პასუხისმგებელია ასოციაციის ფარგლებში არსებული ციფრული პლატფორმების გამართულ მუშაობაზე. გარდა ამისა, ანა ბაბუნაშვილი პლატფორმა აგრონავტის აღმასრულებელი ოპერაციული ოფიცერია (COO).

ანკა ჩართულია ასოციაციის გუნდში ინოვაციური იდეების განხილვასა და დამუშავებაში, მათ შესასრულებლად ტექნიკური დავალების შექმნასა და განხორციელებაში.

ანკას დამთავრებული აქვს კავკასიის უნივერსიტეტის სახელმწიფო და საჯარო მმართველობის საბაკალავრო პროგრამა (CSG). გავლილი აქვს ციფრული მარკეტინგის პრინციპებისა და სოციალური მედიამენეჯმენტის სასერტიფიკატო კურსი.