დაკო ბარჯაძე

დალი (დაკო) ბარჯაძე 2021 წლის პირველი იანვრიდან შემოუერთდა საქართველოს ფერმერთა ასოციაციას. დალი GFA-ს  უფროსი HR სპეციალისტია. ვიდრე ასოციაციის გუნდს შემოუერთდებოდა, მუშაობდა „აჭარა ჯგუფში“ რეკრუტერის პოზიციაზე.

HR დეპარტამენტის ყოველდღიური საქმიანობის პარალელურად, დალი საქართველოს ფერმერთა ასოციაციაში პასუხისმგებელია: პერსონალთა დოკუმენტაციის, მათ შორის, ხელშეკრულებების მომზადება-შენახვასა და თანამშრომელთა ფაილების წარმოებაზე; HR დეპარტამენტის ადმინისტრაციული საკითხების კოორდინირებაზე; პერსონალის ტაბელის შექმნაზე, აღრიცხვასა და მონიტორინგზე; ფინანსურ დეპარტამენთან ერთად, ყოველთვიური სახელფასო უწყისის მომზადებაზე; პერსონალის შერჩევა-დაქირავებაზე; პერსონალის ტრენინგების პროგრამის შემუშავებაზე.

დამთავრებული აქვს კავკასიის უნივერსიტეტის სამართლის სკოლა (CSL); გავლილი აქვს როგორიც საერთაშორისო, ასევე ადგილობრივი სასერტიფიკატო მოკლევადიანი კურსები: BDO აკადემიის HR მენეჯმენტის კურსი; Recruting Academy – The Ultimate Guide to Sourcing in the 21st Centure; ამერიკის შრომის დეპარტამენტის მიერ დაფინანსებული პროექტის „დასაქმებულთა და სამოქალაქო საზოგადოების ჩართვა შრომითი უფლებების აღსრულების გასაძლიერებლად“ ტრენინგები, რომელიც მოიცავდა შემდეგ საკითხებს: შრომითი ურთიერთობები, შრომის ინსპექცია, პროფესიული კავშირები, შრომის უსაფრთხოება, ასევე, მენეჯმენტისა და დასაქმებულებს შორის დიალოგი, კონსულტაციები, ლოკაუტი და მედიაცია შრომით ურთიერთობებში.