ანა ქობალია

ანა ქობალია 2015 წლის მარტიდან საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის საინფორმაციო ცენტრის ოპერატორია.
ანა პასუხისმგებელია GFA-ს საინფორმაციო ცენტრის შეუფერხებელ მუშაობაზე. ევალება  საინფორმაციო ცენტრის ყოველდღიური აქტივობების განხორციელება: მონაცემების  შეგროვება, სატელეფონო ზარებზე პასუხი, ფერმერთა საჭიროებების გადაწყვეტის გზების მოძიება და ფერმერებისთვის კონსულტაციების გაწევა.

ანას დამთავრებული აქვს თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარული ფაკულტეტი, რუსული ენისა და ლიტერატურის სპეციალობით.