დაფუძნდა საქართველოს აგრო ტურიზმის რეგიონული ასოციაცია (GARA)