Our Archive

Our Archive

პროექტის დასახელება: ძლიერი და მდგრადი ტურიზმი უკეთესი ეკონომიკური შესაძლებლობისთვის. პროექტის ხანგრძლივობის ვადა: 01.06.2022 -31.12.2022   საქართველოს ფერმერთა ასოციაციამ, პარტნიორ ორგანიზაცია Helvetas – თან ერთად დაიწყო ახალი საპილოტე პროექტის  განხორციელება, რომელიც მიზნად ისახავს ტურიზმის გაძლიერებას უკეთესი ეკონომიკური შესაძლებლობისთვის. პროექტის 5 უმთავრეს მიზანს წარმოადგენს: საქართველოში, სომხეთსა და აზერბაიჯანში აგროტურიზმის ინდუსტრიის აქტორების შესახებ კვლევების ჩატარება ძირითადი საჭიროებების დასადგენად. […]

Read more

პროგრამის განმახორციელებელი დასავლეთ საქართველოში – ფერმერთა ასოციაცია აწარმოე საქართველოში“ სახელმწიფო პროგრამის მიკრო და მცირე მეწარმეობის ნაწილის მიზანია მიკრო და მცირე ბიზნესის განვითარება, თანამედროვე სამეწარმეო კულტურის დამკვიდრება და ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა, ასევე ახალი კორონავირუსის პანდემიით გამოწვეული უარყოფითი ეკონომიკური გავლენის შემცირება. პროგრამის ფარგლებში ფინანსური დახმარების გაწევის გზით, როგორც არსებულ, ასევე პოტენციურ მეწარმეებს ეძლევათ შესაძლებლობა წამოიწყონ საკუთარი […]

Read more

პროექტის დასახელება: „მერძევეობის დარგის მოდერნიზაციის და ბაზარზე წვდომის“ სახელმწიფო პროგრამა პროექტის განხორციელების პერიოდი: ივლისი, 2021 -ივნისი, 2023   „მერძევეობის დარგის მოდერნიზაციის და ბაზარზე წვდომის“ სახელმწიფო პროგრამა ხორციელდება, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინიციატივით და სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდის (IFAD) ფინანსური მხარდაჭერით. საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია პროექტს ახორციელებს საქართველოს 4 რეგიონში – იმერეთი, სამცხე-ჯავახეთი, სამეგრელო-ზემო […]

Read more

დასახელება: აგრო-სასურსათო ღირებულებათა ჯაჭვში ბიომრავალფეროვნების გაზრდის ხელშემწყობი, ფერმიდან სუფრამდე აგენტზე დაფუძნებული სიმულაციური ინსტრუმენტი  განხორციელების პერიოდი: ოქტომბერი 2021 – სექტემბერი 2025 დაფინანსება: H2020-EU.3.2.1. – მდგრადი სოფლის მეურნეობა და მეტყევეობა  ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტი ბიოველიუ (BIOVALUE) გამოიყენებს ქვემოდან ზემოთ მიდგომას, რათა შეიმუშაოს დინამიური და კონკრეტულ შემთხვევებზე მორგებადი, აგრო-სასურსათო ღირებულებათა ჯაჭვის გასაანალიზებელი ციფრული ინსტრუმენტი. მკვლევარები მისი საშუალებით შეძლებენ  […]

Read more

პროექტი: ქალთა ეკონომიკური გაძლიერებისთვის განხორციელების პერიოდი: აგვისტო 2021 – მაისი 2023 გაეროს ქალთა ორგანიზაცია და საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია, ერთობლივი პროექტით, მიზნად ისახავს საქართველოს მასშტაბით, აგროტურიზმში ჩართული ქალების გაძლიერებას. აღნიშნული ორ წლიანი პროექტის ფარგლებში, საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია, გაეროს ქალთა ორგანიზაციასთან ერთად განახორციელებს შემდეგ აქტივობებს: აგროტურიზმის საკანონმდებლო ჩარჩოს შექმნის პროცესში ჩართულობა; ქვეყნის მასშტაბით, აგროსექტორში/აგროტურიზმში ჩართული ქალი მეწარმეების […]

Read more

HEGO – მცენარეები განვითარების მხარდაჭერისათვის არის ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული 30 თვიანი პროექტი, რომელიც აერთიანებს ოთხ ქვეყანას (საბერძნეთი, მოლდოვა, საქართველო და სომხეთი). იგი ხორციელდება რუმინეთის საზოგადოებრივი სამუშაოების, განვითრებისა და ადმინისტრაციის სამინისტროს მხარდაჭერით. მისი წამყვანი პარტნიორი ორგანიზაცია არის ჰალკიდიკის განვითარების ასოციაცია, ხოლო საქართველოში HEGO-ს პარტნიორი არის საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია. პროექტის მთავარი მიზანია ფერმერების ინფორმირება და ცნობიერების ამაღლება […]

Read more

2019 წლის ნოემბრიდან საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია შვედეთის საერთაშორისო განვითარების თანამშრომლობის სააგენტოსთან ერთად ახოერიელებს პროექტს – ორგანიზაციული განვითარების ხელშეწყობა.   პროექტის მიზანია საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის ორგანიზაციული განვითარების ხელშეწყობა შემდეგი სამი აქტივობის საფუძველზე: 1. ორგანიზაციული შეფასება; 2. ხუთ წლიანი სტრატეგიის შემუშავება (2020-2024 წლებისთვის); 3. KPMG-ის რეკომენდაციების შესრულება.

Read more

“პროექტი დაფინანსებულია „EU Union’s Horizon 2020 კვლევითი და ინოვაციური პროგრამის“  საგრანტო ხელშეკრულება  #857202-ის ფარგლებში“   DEMETER არის 2-წლიანი ევროკიმისიის მიერ დაფინანსებული პროექტი, რომელიც ხორციელდება პროგრამის Horizon 2020 ფარგლებში. მასში ჩართულია 60 პარტნიორი ორგანიზაცია, რომლებიც წარმოადგენენ 18 ქვეყანას (მათ შორის 15 ევროკავშირის წევრი). საქართველოში პროექტის პარტნიორია საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია. პროექტის მიზანია მდგრადი სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობა. პროექტის ფარგლებში სადემონსტრაციო ნაკვეთები მოეწყობა შერჩეულ რეგიონებში, […]

Read more

2019 წლიდან საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია Land O’Lakes Venture 37-თან პარტნიორობით ახორციელებს პროექტს – ინვესტირება უვნებელ და ხარისხიან მესაქონლეობაში.   აშშ-ის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 5 წლიანი პროექტი მიზნად ისახავს საქართველოში მსხვილფეხა პირუტყვის რძისა და ხორცის ინდუსტრიების წარმომადგენლების კონკურენტუნარიანობისა და აღნიშნულ სექტორებში ადგილობრივად შექმნილი დამატებითი ღირებულების მოცულობის ზრდას. მიზნის მისაღწევად, პროექტი ხელს შეუწყობს სურსათის უვნებლობისა და ხარისხის […]

Read more