Our Archive

Our Archive

განახლებული ფერმერთა სათათბიროს პრეზენტაცია 17 იანვარს, სასტუმრო “რუმსის გარდენ ჰოლში”, საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის ორგანიზებით,  მისი მთავარი საკონსულტაციო ორგანოს – ფერმერთა სათათბიროს რეორგანიზაციის საპრეზენტაციო ღონისძიება გაიმართა. შეხვედრას სათათბიროს წევრი 20-ზე მეტი სოფლის მეურნეობის სექტორული ასოციაციის, მთავრობის, კერძო სექტორისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები  ესწრებოდნენ.  ფერმერთა სათათბირო, მისი წევრი სექტორული ასოციაციების გამოცდილებისა და ცოდნის გაერთიანებით, შესაძლებლობას შექმნის ერთობლივად […]

Read more

მდგრადი სოფლის მეურნეობა და კლიმატგონივრული რწყვა საქართველოში სოფლის მეურნეობა პირდაპირ კავშირშია სასურსათო უსაფრთხოებასთან, ეს განსაკუთრებით აქტუალურია ბოლო პერიოდში პანდემიის, შემდგომ კი ომის შედეგად წარმოებისა და მიწოდების ჯაჭვებში გამოწვეული შეფერხებების, ენერგოკრიზისის, გაზრდილი ფასების, მსოფლიო მოსახლეობის რაოდენობისა და მიგრაციული ნაკადების ზრდის გათვალისწინებით. დღევანდელი გეოპოლიტიკური ვითარებიდან გამომდინარე, რომელშიც უმეტესწილად რუსეთის უკრაინაზე თავდასხმა, ომი და მასთან დაკავშირებული ლოგისტიკური პრობლემები […]

Read more

საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის მმართველმა გუნდმა და კახეთის ოფისის თანამშრომლებმა შვედეთის საელჩოსა და შვედეთის საერთაშორისო განვითარების თანამშრომლობის სააგენტოს (Sida) წარმომადგენლებს რეგიონის მასშტაბით ასოციაციის საქმიანობა გააცნეს. კახეთში ორდღიანი სამუშაო ვიზიტის ფარგლებში, შეხვედრები გაიმართა ხუთ ფერმერთან, რომლებიც საკუთარ აგროსაქმიანობას ასოციაციასთან აქტიური თანამშრომლობით ახორციელებენ და რეგიონის სოფლის მეურნეობის განვითარებაში საკუთარი მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვთ.  პროფესიულ კოლეჯ „პრესტიჟში“ შვედი პარტნიორები ასევე […]

Read more

საქართველოს ფერმერთა ასოციაციამ მნიშვნელოვანი საერთაშორისო აღიარება მოიპოვა – ფერმერთა მსოფლიო ორგანიზაციის მმართველი საბჭოს დადგენილებით, ასოციაციას აფილირებული წევრის სტატუსი მიენიჭა. ადაწყვეტილების მიღებისას დეტალურად იქნა შეფასებული ფერმერთა ასოციაციის ორგანიზაციული შესაძლებლობები, განვითარების ეტაპები, დონორ ორგანიზაციებთან მრავალწლიანი წარმატებული თანამშრომლობის გამოცდილება და როგორც ადგილობრივ, ისე საერთაშორისო ასპარეზზე მიღწეული შედეგები. აფილირებული წევრის სტატუსი ფერმერთა ასოციაციას შესაძლებლობას მისცემს ჩაერთოს ფერმერთა მსოფლიო ორგანიზაციის […]

Read more

მესაქონლეობის სექტორის ორგანული ნარჩენების მართვა მესაქონლეობის სექტორი საკმაოდ სწრაფად მზარდია მთელი მსოფლიოს მასშტაბით, შესაბამისად, ამ სფეროსთან დაკავშირებული ნარჩენები, განსაკუთრებით კი ნაკელი, სერიოზულ გავლენას ახდენს წყლის ხარისხსა და გარემოზე (FAO, 2006). ზოონოზური პათოგენები და პესტიციდების ნარჩენები, ამ სექტორის მიერ წარმოქმნილი ერთ-ერთ მნიშვნელოვანი დამაბინძურებელია (WHO, 2012; NORMAN, 2016).  ბოლო 20 წლის მანძილზე, სოფლის მეურნეობაში დამაბინძურებლებს შორის ვეტერინარული […]

Read more

რა სახის ნარჩენებს წარმოქმნის აგროსექტორი? განვითარებულ ქვეყნებში წარმოქმნილი ნარჩენების მთლიანი რაოდენობის დაახლოებით ორი მესამედი სწორედ აგროსექტორსა და გადამამუშავებელ მრეწველობაზე მოდის.  ამ კატეგორიის ნარჩენებში იგულისხმება სხვადასხვა სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობის  შედეგად წარმოქმნილი ისეთი მასალა, რომელიც განადგურებას ან შემდგომ გადამუშავებას საჭიროებს. ცნობილია, რომ აგროსექტორში წარმოიქმნება ორი ძირითადი კატეგორიის – მემცენარეობისა და მეცხოველეობის ნარჩენი.  მემცნერეობის სფეროში წარმოქმნილ ნარჩენებს მიეკუთვნება მოსავლის […]

Read more

რა გავლენას ახდენს კლიმატის ცვლილება სოფლის მეურნეობაზე კლიმატის ცვლილება ატმოსფეროში სათბურის აირების მაღალი კონცენტრაციითაა გამოწვეული. ის უარყოფითად აისახება სოფლის მეურნეობის სექტორზე, რომელიც, თავის მხრივაც კლიმატის ცვლილებების წყაროა. მაგალითად, საქართველოში სათბური აირების გამოყოფის მხრივ მეხუთედი (19%) სწორედ აღნიშნულ სექტორზე მოდის. კერძოდ, კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული არასასურველი შედეგები შემდეგნაირად აისახება სოფლის მეურნეობაზე:   სტიქიური მოვლენები ხდება უფრო ხშირი […]

Read more

საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია ევროკავშირის მიერ მხარდაჭერილი პროექტის “ეს წალკაა” ფარგლებში,  წალკელ მეწარმეებს ახალ შესაძლებლობას სთავაზობს. წალკის მუნიციპალიტეტიდან დაინტერესებულ მეწარმეებს ბიზნეს იდეებით შესაძლებლობა ექნებათ მონაწილეობა მიიღონ სასწავლო კურსში, აითვისონ თეორიული და პრაქტიკული ცოდნა ბიზნეს გეგმების მომზადებაში, რათა მიიღონ მონაწილეობა სახელმწიფო პროგრამა “აწარმოე საქართველოში”და/ან სოფლის განვითარების სააგენტოს მიერ გამოცხადებული “მერძევეობის დარგის მოდერნიზაციისა და ბაზარზე ხელმისაწვდომობის სახელმწიფო პროგრამაში”. […]

Read more

ევროკავშირის მიერ მხარდაჭერილი პროექტის „ეს წალკაა“ ფარგლებში, პროექტის პარტნიორმა, საქართველოს ფერმერთა ასოციაციამ რძის გადამუშავების ეტაპების შესახებ თორმეტი სასწავლო ვიდეორგოლი მოამზადა. აღნიშნული ვიდეორგოლების მთავარი მიზანი ფერმერების, მეწარმეებისა და სხვა დაინტერესებული სამიზნე აუდიტორიისათვის რძის გადამუშავებისა და მისი გადამუშავებიდან მიღებული პროდუქტების დასამზადებლად საჭირო თეორიულ და პრაქტიკული ცოდნის მიწოდებაა. ვიდეორგოლები მომზადებულია სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების მეთოდის შესაბამისად შექმნილი არაფორმალური სასწავლო […]

Read more

საქართველოს ფერმერთა ასოციაციასა და გერმანულ ფონდ შპარკასე საქართველოს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა. მემორანდუმს ხელი საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის აღმასრულებელმა დირექტორმა თამარ თორიამ და ფონდ შპარკასე საქართველოს წარმომადგენელმა სალომე მოისწრაფიშვილმა მოაწერეს. ურთიერთთანამშრომლობის ფარგლებში პროფესიული ცოდნის ამაღლებით მოხდება იმ მცირე ბიზნესების მხარდაჭერა, რომლებიც ოპერირებენ სოფლის მეურნეობის სექტორში. მემორანდუმის ასევე ითვალისწინებს საგანმანათლებლო და ტრენინგ მასალების, ფორმალური და არაფორმალური განათლების […]

Read more

პროექტის „ფერმერული მეურნეობების მხარდამჭერი ინციატივა“-ის ფარგლებში მოკლევადიანი საგანმანათლებლო მომზადება/გადამზადების კურსის – „ნუშის ბაღის მოვლა-პატრონობა თანამედროვე მეთოდების გამოყენებით“ წარმატებულ ბენეფიციარებს სერტიფიკატები და შპს-ს „უდაბნოს“ მხრიდან ნუშის ნერგები გადაეცათ. საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის ორგანიზებული კურსის ფარგლებში პრაქტიკული მეცადინეობა წარიმართა შპს უდაბნოს კუთვნილ ნაკვეთზე (2000 ჰა), სადაც მონაწილეებს ჰქონდათ საშუალება, ადგილზე გაცნობოდნენ ბაღის მოვლის თანამედროვე მეთოდებს და უშუალოდ ჩართულიყვნენ […]

Read more

საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარეს, ნინო ზამბახიძესა და  აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარეს, რუსლან აბაშიძის, შორის აფხაზეთის მთავრობაში სამუშაო შეხვედრა გაიმართა მხარეებმა ისაუბრეს სოფლის მეურნეობის სხვადასხვა მიმართულებით ასოციაციის მიერ შექმნილ ელექტრონულ სასწავლო  პროგრამებზე, კერძო სექტორთან თანამშრომლობით, აღნიშნული ციფრული პროგრამების მიწოდებისა და გამოყენების მიზანშეწონილობაზე დევნილი და აფხაზეთის ოკუპირებულ რეგიონში მცხოვრები თანამემამულეებისათვის. შეხვედრაზე იმსჯელეს საოკუპაციო ხაზის მიმდებარედ მცხოვრები […]

Read more