სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების როლი სოფლის მეურნეობის განვითარებაში

აღწერა: სოფლის მეურნეობის დარგის პოტენციალის გამოყენებისა და კონკურენტუნარიანობის განვითარების მნიშვნელოვან  პირობას წარმოადგენს კოოპერაცია. მცირე შინამეურნეობებისა და დანაწევრებული მიწების პირობებში გაერთიანების ამ ფორმას შეუძლია დარგის კონკურენტუნარიანობის ამაღლება, ქართველი ფერმერების შემოსავლების ზრდა […]

სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების როლი სოფლის მეურნეობის განვითარებაში Read More »