Our Archive

Our Archive

პროექტი „შრომის უფლებები და უსაფრთხოება ფერმერებისთვის და დასაქმებულთათვის“ 2021 წლის ივლისი-ოქტომბრის პერიოდში განხორციელდა საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის მიერ “უსაფრთხო ბიზნესი თქვენი არჩევანია“ კამპანიის ფარგლებში, რომელსაც ახორციელებს კერძო მეწარმეობის საერთაშორისო ცენტრი (CIPE).  ჩვენი მიზანი იყო, ფერმერებსა და ფერმერეულ მეურნეობებში დასაქმებულ ადამინებისთვის აგვემაღლებინა ცნობიერება ისევე როგორც შრომითი უფლებების, ასევე  სამუშაო სივრცეში ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების შესახებ. პროექტის ფარგლებში საქართველოს […]

Read more

პროექტი: საქართველოს სოფლის მეურნეობის სექტორში, ციფრული ტრანსფორმაციის ხელშეწყობა განხორციელების პერიოდი: აგვისტო 2021 – იანვარი 2022 საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია, გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის (FAO) მხარდაჭერით, ახორციელებს პროექტს, რომელიც საფუძველს ჩაუყრის საქართველოს სოფლების გამოცოცხლებისა და ციფრული ტრანსფორმაციის პროცესს. პროექტის ფარგლებში, საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია განახორციელებს შემდეგ აქტივობებს: (I) სოფლის მეურნეობაში არსებული ციფრული ტექნოლოგიების იდენტიფიცირება და აღნიშნული […]

Read more

  პროექტი: AGRICONT პროექტის დაწყება-2021-07-01 პროექტის დასრულება-2022-04-30 წამყვანი პარტნიორი – ლიტვის სოფლის ტურიზმის ასოციაცია https://www.countryside.lt/en   პროექტის პარტნიორი – საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია ევროკომისიის EU4Business-ის ინიციატივის ფარგლებში, ლიტვის სოფლის ტურიზმის ასოციაცია და საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია ერთობლივად ახორციელებს აგროტურიზმის პარტნიორობის გაძლიერების 11 თვიან თვინინგის პროექტს  – AGRICONT. პროექტის მიზანია ლიტვური და ქართული BSO– ების დაძმობილების გზით გაზარდოს […]

Read more

საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია, პარტნიორ  ორგანიზაციასთან ერთად, EU4Business ინიციატივის ფარგებში ახორციელებს პროექტს “მზის ქვეშ” (Into the Sun), რომელიც დაიწყო 2021 აგვისტოს და გაგრძელდება 6 თვის განმავლობაში. პროექტი ფინანსდება ევროკავშირის მიერ და საქართველოსთან ერთად მასში ჩართულია ლიეტუვა, იტალია და მოლდოვა. პროექტი ეხება ბიო/ორგანული აგსო-სასურსათო პროდუქტების მწარმოებლებს და მიზნად ისახავს ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებსა და აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებს შორის სავაჭრო […]

Read more

საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია ახორციალებს პროექტს „მოწყვლადი იძულებით გადაადგილებული პირებისა და ადგილობრივი მოსახლეობის ეკონომიკური და სოციალური ჩართულობის ხელშეწყობა სამხრეთ კავკასიაში“. პროექტს აფინანსებს გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება (GIZ). პროექტის მთავარ მიზანს წარმოადგენს  ქვემო ქართლისა და შიდა ქართლის რეგიონებში მცირე ფერმერების ტექნიკური უნარ-ჩვევებისა და შესაბამის აღჭურვილობაზე წვდომის გაუმჯობესება მცირე სასოფლო სამეურნეო ტექნიკისა და ტექნიკური დახმარების მიღების მიზნით. ბიზნეს გეგმის […]

Read more

საქართველოს ფერმერთა ასოციაციამ კანადის საგარეო საქმეთა, ვაჭრობის და განვითარების დეპარტამენტის ფინანსური მხარდაჭერით “საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მცხოვრები აგროტურიზმის მიმართულებით ჩართული ქალი მეწარმეების გაძლიერების მიზნით”   ახალი პროექტი დაიწყო. პროექტის მთავარი მიზანია  საქართველოში აგროტურისტული ობიექტების  პოპულარიზაციისა და განვითარების ხელშეწყობა, პროექტში ჩართული აგროტურისტული ობიექტების შესახებ საიმიჯო ვიდეო რგოლების გადაღებითა და გავრცელებით.

Read more

FAO / EBRD- ის მიერ მხარდაჭერილი პროექტი “ქართული ტრადიციული აგრო–სასურსათო პროდუქტების ადგილობრივი შესყიდვების გაუმჯობესება”, რომელიც ელკანასთან ერთად ხორციელდება, მიზნად ისახავს ტურიზმსა და სოფლის მეურნეობას შორის კავშირების დამყარებას  რათა ხელი შეეწყოს ტრადიციული ადგილობრივი წარმოების განვითარებასა და საწარმოო ჟაჭვის მონაწილეებს შორის სარგებლის განაწილებას. პროექტის მთავარი მიზანი არის ტურიზმის უფრო ფართო ღირებულების ჯაჭვების პოპულარიზაცია და ქვეყნის საკვები და […]

Read more

საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია ახორციელებს პროექტს – “დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის აგროსისტემის ელექტრონული რუკის შექმნა”. პროექტი დაფინანსებულია ევროკავშირის (EU) და გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) ჭკვიანი სოფლის (Smart Village) პროგრამის ფარგლებში. პროექტის მთავარი მიზანია დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისთვის მუნიციპალიტეტის სოფლის მეურნეობისა და კვების მრეწველობის სისტემის მონაწილეების შესახებ სრულყოფილი ინფორმაციის შეკრება, სპეციალურ ვებ-გვერდზე განთავსება და დაინტერესებული მხარეებისთვის მიწოდება. ამდენად, ხელი შეეწყობა […]

Read more

2016 წლიდან საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია, საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარებისა და პროფესიული განათლების რეფორმის პროცესში, ახორციელებს პროექტს „სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლება“, რომელიც მიმდინარეობს გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP), შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტოსა (SWC) და საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მხარდაჭერით. პროექტი უზრუნველყოფს პროფესიული განათლების ახალი მოდელის – სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლეის დანერგვას სოფლის მეურნეობის სხვადასხვა დარგებში.

Read more

საქართველოს ფერმერთა ასოციაციამ ახალი პროექტი “აგროტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა სამხრეთ კავკასიაში” დაიწყო. პროექტი   სამხრეთ კავკასიის სამივე ქვეყანაში, ჩვენ პარტნიორ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობით – სომხეთში აგრობიზნესისა და სოფლის განვითარების ცენტრის (CARD) დახმარებით, ხოლო აზერბაიჯანში შპს “სავორ თრეველთან” თანამშომლობით ხორციელდება. პროექტი ხელს შეუწყობს სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში აგროტურისტულ ობიექტებს, აგროტურიზმის განვითრებას, რეგიონალური პარტნიორობისა და კავშირების გაუმჯობესებას. პროექტი ხორციელდება USAID-ის ევროპისა […]

Read more

2017 წლიდან ფერმერთა ასოციაცია ახორციელებს ევროკავშირის მიერ დაფინანსებულ პროექტს – სურსათისა და სოფლის მეურნეობის დარგში მცირე და საშუალო საწარმოების მხარდამჭერი ინიციატივა. პროექტი გულისხმობს ბიზნესის მხარდამჭერი ორგანიზაციების (BSO) გაძლიერებას სურსათისა და სოფლის მეურნეობის დარგში, რათა მათ შემდგომში გაუწიონ ეფექტური დახმარება მათ წევრ მცირე და საშუალო საწარმოებს (SME) ისეთ საკითხებში როგორიცაა: ახალი რეგულაციების დაკმაყოფილება, ევროკავშირის ბაზარზე ხელმისაწვდომობა […]

Read more

ფერმერული მეურნეობების მხარდამჭერი ინიციატივა (FSI) არის 3-წლიანი პროექტი (2018-2021), რომლის მიზანია სოფლად სიღარიბის შემცირება, სოფლის მეურნეობაში ჩართული მცირე მეწარმეების კონკურენტუნარიანობისა და შემოსავლების ზრდით. პროექტის შედეგად შერჩეულ რეგიონებში მცირე ფერმერები გაიუმჯობესებენ  ბაზარზე პოზიციას და მათი შემოსავალი გაიზრდება. აღნიშნული მიღწეულ იქნება პროდუქტიულობის ზრდით, პროდუქციის დივერსიფიკაციითა და ბაზრებზე უკეთესი ხელმისაწვდომობით. პროექტის სამიზნე რეგიონები: კახეთი, სამცხე-ჯავახეთი, ქვემო ქართლი და […]

Read more