Our Archive

Our Archive

პროექტი „SAY YES“ (Strategic Actions for Youth – A Programme for Youth Employability and Skill Development / „თქვი კი“ – სტრატეგიული აქტივობები ახალგაზრდებისთვის – ახალგაზრდების დასაქმების და უნარ-ჩვევების განვითარების პროგრამა)  შეიქმნა ევროკავშირის ახალგაზრდული ინიციატივის ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება  “World Vision”-ის საქართველოსა და სომხეთის ოფისებთან თანამშრომლობით, საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის (GFA), ასოციაციის „ანიკა“, საჯარო პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებებისა და […]

Read more

2019 წლიდან საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია წალკის მუნიციპალიტეტში ახორციელებს კავკასიის გარემოსდაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციის ქსელის (CENN) პროექტს Local Leaders Embrace Sustainable Development in Multi-Ethnic Tsalka Municipality, რომლის მიზანია  წალკის მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი განვითარების ჯგუფების შექმნა და მის აქტივობებში ახალგაზრდების, ქალებისა და მოწყვლადი ფენების წარმომადგენლების ჩართვა; ადგილობრივი განვითარების ჯგუფების მიერ იდენტიფიცირებული რეგიონისთვის რელევანტური გამოწვევებისა და შესაძლებლობების საფუძველზე ადგილობრივი სტრატეგიის შემუშავება; ადგილობრივი […]

Read more

ბმული აღწერა: საბაზისო შეფასების ძირითად დასკვნებზე დაყრდნობით, საქართველოს ფერმერთა ასოციაციამ (GFA) შეიმუშავა ბიზნეს მოდელი და მოამზადა შესაბამისი დოკუმენტი. კვლევა მიზნად ისახავს საქართველოში რძის პროდუქტის წარმოებაში არსებული ხარვეზების გამოვლენას. კერძოდ, კვლევა ითვალისწინებს ბიზნეს მოდელის შექმნას რომელიც პრაქტიკაში შესაძლოა იქნას გამოყენებული და აღმოფხვრას რძის სექტორში არსებული ხარვეზები. ამ მიზნით, GFA- ს გუნდმა შეისწავლა საერთაშორისო პრაქტიკა, რომელიც შეიძლება […]

Read more

ავტორი: ნათია გელაშვილი ბმული აღწერა: სოფლის მეურნეობის დარგის პოტენციალის გამოყენებისა და კონკურენტუნარიანობის განვითარების მნიშვნელოვან  პირობას წარმოადგენს კოოპერაცია. მცირე შინამეურნეობებისა და დანაწევრებული მიწების პირობებში გაერთიანების ამ ფორმას შეუძლია დარგის კონკურენტუნარიანობის ამაღლება, ქართველი ფერმერების შემოსავლების ზრდა და სიღარიბის დაძლევა. სტატიის მიზანია, გაანალიზოს კოოპერაციის ეფექტიანობა დარგის განვითარებაში, განიხილოს  გამოწვევები, რომელიც დგას კოოპერატივების წინაშე და განსაზღვროს კოოპერაციის ძირითადი შედეგები […]

Read more

ავტორი: ქეთევან გოგოჭური ბმული აღწერა: ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივცრის (DCFTA) შესახებ შეთანხება არის ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების ნაწილი. იგი გულისხმობს საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ვაჭრობის წახალისებას. კერძოდ, საქართველო სარგებლობს საქონლის, მომსახურებისა და კაპიტალის თავისუფალი მოძრაობით ევროკავშირის ქვეყნებთან. სტატია მიზნად ისახავს, სოფლის მეურნეობის პროდუქტების მაგალითზე,  DCFTA-ით განპირობებული სავაჭრო უპირატესობებისა და გამოწვევების ანალიზს. არსებული ლიტერატურის შესწავლის […]

Read more

ბმული აღწერა: საქართველოს ფერმერთა ასოციაციამ (GFA), გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციისა (FAO) და სომხეთის აგობიზნესისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების ცენტრს შორის (CARD) არსებული შეთანხმების ფარგლებში ჩაატარა რძის სექტორის კვლევა და მოამზადა შესაბამისი საბაზისო შეფასება. კვლევის ძირითადი მიზანი იყო საქართველოში რძის პროდუქტის სექტორის შეფასება იმ რეგიონებში (ქვემო ქართლი, იმერეთი, სამცხე-ჯავახეთი, სამეგრელო და ზემო სვანეთი), სადაც […]

Read more

CENN მთავრობაში განხორციელებულ სტრუქტურულ და საკადრო ცვლილებებს აფასებს და მთავრობას მიმართავს.  CENN მიიჩნევს, რომ აღნიშნული გადაწყვეტილების მიღება, მით უფრო, არსებული ისტორიული კონტექსტის გათვალისწინებით (რთულ სოციალურ–ეკონომიკურ ფონზე მიმდინარე ევროკავშირთან ასოცირებისა და დემოკრატიული ფასეულებების დამკვიდრების ინტენსიური პროცესი), მოითხოვს სიღრმისეული ანალიზისა და ფართო დისკუსიის წარმართვას, რომელშიც აქტიურად უნდა იყოს ჩართული საქართველოს ხელისუფლების ყველა რგოლი, სამოქალაქო საზოგადოება, ევროკავშირი და […]

Read more

საქართველოში საერთაშორისო ფიტოსანიტარიული სტანდარტების დანერგვის და სრულყოფის მიზნით, სოფლის მეურნეობის სამინისტროში სამმხრივი მემორანდუმი გაფორმდა. მემორანდუმს ხელი სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ლევან დავითაშვილმა, აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) მისიის ხელმძღვანელმა, დაგლას ბოლიმ და ჩეხეთის განვითარების ფონდის ხელმძღვანელმა, პაველ ფრელიხმა მოაწერეს. ლევან დავითაშვილმა ხაზგასმით აღნიშნა საქართველოს ფიტოსანიტარიული შესაძლებლობების გაძლიერების მიმართულებით, მათ შორის, საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვაში, პარტნიორ ორგანიზაციებთან მრავალწლიანი […]

Read more

„მაღალმთიან რეგიონებში სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სათიბ-საძოვრების რაციონალურად გამოყენების სახელმწიფო პროგრამაში” რეგისტრაცია 18 ნოემბრამდე გაგრძელდა. როგორც “კომერსანტს” სოფლის მეურნეობის სამინისტროდან აცნობეს, სახელმწიფო პროგრამაში რეგისტრაცია სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტოს ვებ-გვერდზეwww.acda.gov.ge არის შესაძლებელი. პროგრამის ფარგლებში, რომელსაც სოფლის მეურნეობის სამინისტრო რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროსთან ერთად ახორციელებს, რაციონალურად და სწორად მოხდება სახელმწიფოს საკუთრებაში არსებული სათიბ-საძოვრების გამოყენება. ამ მიზნით, სასოფლო-სამეურნეო […]

Read more

გარემოს დაცვის სამინისტროს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო უერთდება. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა განაცხადა. მისი თქმით, ამ გაერთიანებული უწყების პოსტს სოფლის მეურნეობის მინისტრი ლევან დავითაშვილი დაიკავებს. „სწორედ ასეთი მოდელი მოქმედებს წარმატებულ ევროპულ ქვეყნებში: ესპანეთში, ავსტრიაში, ბულგარეთში, პორტუგალიაში და ა.შ. ეს გამოიწვევს ორივე მიმართულების კიდევ უფრო გაძლიერებას და არა შესუსტებას“, – განმარტა პრემიერმა. წყარო:bm.ge 

Read more

გარემოს დაცვის სამინისტროს უერთდება სოფლის მეურნეობის სამინისტრო და გარემოსა დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის თანამდებობას ლევან დავითაშვილი დაიკავებს. ამის შესახებ ცნობილი მთავრობის ადმინისტრაციაში დღეს გამართულ ბრიფინგზე გახდა, სადაც პრემიერ-მინისტრმა, გიორგი კვირიკაშვილმა სამთავრობო ცვლილებები წარადგინა. ,,ჩვენი ქვეყნისთვის ამ ორი უმნიშვნელოვანესი სფეროს, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის გაერთიანება აპრობირებულია ბევრ განვითარებულ ქვეყანაში. სწორედ ასეთი მოდელი მოქმედებს წარმატებულ […]

Read more

ევროკომისიამ საქართველოს ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებით გათვალისწინებული ვალდებულებების იმპლემენტაციის შესახებ ანგარიში გამოაქვეყნა. აღნიშნულ დოკუმენტში, სხვა მიმართულებებთან ერთად, პოზიტიურად შეფასდა აგრარული დარგის მიმართულებით სახელმწიფოს მიერ გატარებული ის ღონისძიებები, რომლებიც ასოცირების შეთანხმებით ნაკისრ ვალდებულებებს წარმოადგენს. სოფლის მეურნეობის მინისტრის პირველი მოადგილის ნოდარ კერესელიძის განცხადებით, დოკუმენტში დადებითად არის შეფასებული საქართველოს მთავრობის მიერ სოფლის განვითარების სტრატეგია 2017-2020 წწ და სამოქმედო გეგმის […]

Read more