Our Archive

Our Archive

რა გავლენას ახდენს კლიმატის ცვლილება სოფლის მეურნეობაზე კლიმატის ცვლილება ატმოსფეროში სათბურის აირების მაღალი კონცენტრაციითაა გამოწვეული. ის უარყოფითად აისახება სოფლის მეურნეობის სექტორზე, რომელიც, თავის მხრივაც კლიმატის ცვლილებების წყაროა. მაგალითად, საქართველოში სათბური აირების გამოყოფის მხრივ მეხუთედი (19%) სწორედ აღნიშნულ სექტორზე მოდის. კერძოდ, კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული არასასურველი შედეგები შემდეგნაირად აისახება სოფლის მეურნეობაზე:   სტიქიური მოვლენები ხდება უფრო ხშირი […]

Read more

საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია ევროკავშირის მიერ მხარდაჭერილი პროექტის “ეს წალკაა” ფარგლებში,  წალკელ მეწარმეებს ახალ შესაძლებლობას სთავაზობს. წალკის მუნიციპალიტეტიდან დაინტერესებულ მეწარმეებს ბიზნეს იდეებით შესაძლებლობა ექნებათ მონაწილეობა მიიღონ სასწავლო კურსში, აითვისონ თეორიული და პრაქტიკული ცოდნა ბიზნეს გეგმების მომზადებაში, რათა მიიღონ მონაწილეობა სახელმწიფო პროგრამა “აწარმოე საქართველოში”და/ან სოფლის განვითარების სააგენტოს მიერ გამოცხადებული “მერძევეობის დარგის მოდერნიზაციისა და ბაზარზე ხელმისაწვდომობის სახელმწიფო პროგრამაში”. […]

Read more

ევროკავშირის მიერ მხარდაჭერილი პროექტის „ეს წალკაა“ ფარგლებში, პროექტის პარტნიორმა, საქართველოს ფერმერთა ასოციაციამ რძის გადამუშავების ეტაპების შესახებ თორმეტი სასწავლო ვიდეორგოლი მოამზადა. აღნიშნული ვიდეორგოლების მთავარი მიზანი ფერმერების, მეწარმეებისა და სხვა დაინტერესებული სამიზნე აუდიტორიისათვის რძის გადამუშავებისა და მისი გადამუშავებიდან მიღებული პროდუქტების დასამზადებლად საჭირო თეორიულ და პრაქტიკული ცოდნის მიწოდებაა. ვიდეორგოლები მომზადებულია სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების მეთოდის შესაბამისად შექმნილი არაფორმალური სასწავლო […]

Read more

დასახელება: აგრო-სასურსათო ღირებულებათა ჯაჭვში ბიომრავალფეროვნების გაზრდის ხელშემწყობი, ფერმიდან სუფრამდე აგენტზე დაფუძნებული სიმულაციური ინსტრუმენტი  განხორციელების პერიოდი: ოქტომბერი 2021 – სექტემბერი 2025 დაფინანსება: H2020-EU.3.2.1. – მდგრადი სოფლის მეურნეობა და მეტყევეობა  ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტი ბიოველიუ (BIOVALUE) გამოიყენებს ქვემოდან ზემოთ მიდგომას, რათა შეიმუშაოს დინამიური და კონკრეტულ შემთხვევებზე მორგებადი, აგრო-სასურსათო ღირებულებათა ჯაჭვის გასაანალიზებელი ციფრული ინსტრუმენტი. მკვლევარები მისი საშუალებით შეძლებენ  […]

Read more

საქართველოს ფერმერთა ასოციაციასა და გერმანულ ფონდ შპარკასე საქართველოს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა. მემორანდუმს ხელი საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის აღმასრულებელმა დირექტორმა თამარ თორიამ და ფონდ შპარკასე საქართველოს წარმომადგენელმა სალომე მოისწრაფიშვილმა მოაწერეს. ურთიერთთანამშრომლობის ფარგლებში პროფესიული ცოდნის ამაღლებით მოხდება იმ მცირე ბიზნესების მხარდაჭერა, რომლებიც ოპერირებენ სოფლის მეურნეობის სექტორში. მემორანდუმის ასევე ითვალისწინებს საგანმანათლებლო და ტრენინგ მასალების, ფორმალური და არაფორმალური განათლების […]

Read more

პროექტის „ფერმერული მეურნეობების მხარდამჭერი ინციატივა“-ის ფარგლებში მოკლევადიანი საგანმანათლებლო მომზადება/გადამზადების კურსის – „ნუშის ბაღის მოვლა-პატრონობა თანამედროვე მეთოდების გამოყენებით“ წარმატებულ ბენეფიციარებს სერტიფიკატები და შპს-ს „უდაბნოს“ მხრიდან ნუშის ნერგები გადაეცათ. საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის ორგანიზებული კურსის ფარგლებში პრაქტიკული მეცადინეობა წარიმართა შპს უდაბნოს კუთვნილ ნაკვეთზე (2000 ჰა), სადაც მონაწილეებს ჰქონდათ საშუალება, ადგილზე გაცნობოდნენ ბაღის მოვლის თანამედროვე მეთოდებს და უშუალოდ ჩართულიყვნენ […]

Read more

საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარეს, ნინო ზამბახიძესა და  აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარეს, რუსლან აბაშიძის, შორის აფხაზეთის მთავრობაში სამუშაო შეხვედრა გაიმართა მხარეებმა ისაუბრეს სოფლის მეურნეობის სხვადასხვა მიმართულებით ასოციაციის მიერ შექმნილ ელექტრონულ სასწავლო  პროგრამებზე, კერძო სექტორთან თანამშრომლობით, აღნიშნული ციფრული პროგრამების მიწოდებისა და გამოყენების მიზანშეწონილობაზე დევნილი და აფხაზეთის ოკუპირებულ რეგიონში მცხოვრები თანამემამულეებისათვის. შეხვედრაზე იმსჯელეს საოკუპაციო ხაზის მიმდებარედ მცხოვრები […]

Read more

როცა ფერმერთა ასოციაციას ვაყალიბებდით, ვიცოდით რა მიზანს ვემსახურებოდით. რაც დავისახეთ მიზნად, ვცდილობთ ეტაპობრივად ყველაფერი გაგვეკეთებინა: ფერმერთა სათათბირო, აგრო ბიბლიოთეკა, ფერმერთა სადისტრიბუციო კომპანია, ადგილობრივი სტანდარტი გეოგაპი , მობილური აპლიკაცია აგრონავტი, ციფრული პლატფორმები: განათლების, აგრო ვაკანსიების, აგრო ობიექტების, აგრო ტურიზმის და აშ. თუმცა გასაკეთებელი ჯერ კიდევ ბევრი გვაქვს.  რომ არა დონორების მხარდაჭერა და მთავრობის სურვილი, რომ სოფლის […]

Read more

17 ნოემბერს სამცხე-ჯავახეთში, ქალაქ ახალციხეში, საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის ორგანიზებით, მიწის მდგრადი მართვისა და მიწათსარგებლობის მონიტორინგის ეროვნულ სააგენტოსა  და ადგილობრივ ფერმერებს შორის მორიგი შეხვედრა გაიმართა.  შეხვედრაზე, რომელიც პროექტის „ფერმერული მეურნეობების მხარდამჭერი ინიციატივა (FSI)’’ ფარგლებში შედგა, საქართველოს მთავრობის დადგენილება ‘’ სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული საძოვრების ხელმისაწვდომობის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ  ’’ იქნა განხილული.  შეხვედრას ესწრებოდნენ ახალციხის მუნიციპალიტეტში მოქმედი ფერმერები, რეგიონში არსებული არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, […]

Read more

საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის მიერ, პროექტ „ფერმერული მეურნეობების მხარდამჭერი ინციატივა“-ს ფარგლებში ორგანიზებული მოკლევადიანი საგანმანათლებლო მომზადება/გადამზადების კურსები დასრულდა. შერჩეული მონაწილეები ერთი თვის განმავლობაში გადამზადნენ ორი მიმართულებით: დეკორატიული მცენარეების წარმოება ღია და დახურულ გრუნტზე და ნუშის ბაღის მოვლა-პატრონობა თანამედროვე მეთოდების გამოყენებით. სასწავლო კურსები ჩატარდა ოთხ სამიზნე რეგიონში: სამცხე-ჯავახეთი, ქვემო ქართლი, კახეთი, მცხეთა-მთიანეთი. ნუშის ბაღის მოვლა-პატრონობა თანამედროვე მეთოდების გამოყენების […]

Read more

პანდემიის გავლენა სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების პროცესზე პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებსა და სასწავლო საწარმოებში

Read more