ტრენინგებისა და დასაქმების ხელშეწყობის ინიცირება მართლმსაჯულების სექტორში

2016 წლიდან, მიმდინარეობს პროექტი “ტრენინგებისა და დასაქმების ხელშეწყობის ინიცირება მართლმსაჯულების სექტორში” ევროკავშირისმხარდაჭერით, არასამთავრობო ორგანიზაციის სამოქალაქო განვითარების სააგენტოს  (სიდა) მიერ საქართლოს ფერმერთა ასოციაციის (GFA) და სახალხო უნივერსიტეტთა გერმანული ასოციაციის საერთაშორისო თანამშრომლობის ინსტიტუტთან (DVVInternational)პარტნიორობით. პროექტი უზრუნველყოფს ისეთი ინიციატივების განხორციელებას, რომელიც ხელს შეუწყობს კანონთან კონფლიქტში მყოფიპირებისა და მათი ოჯახის წევრების პროფესიულ გადამზადებასა და დასაქმებას – სახელმწიფოს, კერძო სექტორისა და სამოქალაქოსაზოგადოების ჩართულობის გზით.