ტრეინინგების სერია გეო გაპის სერტიფიცირფების პროცესებსზე

2019 წელს ჰოლანდიის სამთავრობო ფონდის Nuffic-ის დაფინანსებით, საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია და Q-Point ერთობლივად ახორციელებენ კიდევ ერთ პროექტს: „პირველადი წარმოების ღირებულებათა ჯაჭვის, ხარისხისა და სურსათის უვნებლობის სტანდარტების მართვა გეოგაპის გასავითარებლად“.

პროექტის მთავარი მიზანი გეოგაპზე მომუშავე გუნდის, დაინტერესებული მხარეებისა და ფერმერების დატრენინგებაა, რაც კიდევ უფრო ოპტიმალურს გახდის სერტიფიცირფების პროცესებს და გაზრდის ფერმერთა შორის თანამშრომლობის ეფექტურობას.

აღნიშნული ინიციატივის ფარგლებში საქართველოს ფერმერთა ასოციაციაში ჩატარდა ტრენინგების სერია, რომელსაც ქართველი და ჰოლანდიელი ექსპერტები და ალმა რუტინგიეკატერინე ბურკაძე  უძღვებოდნენ.