საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია, პროექტის „ფერმერული მეურნეობების მხარდამჭერი ინიციატივა“ (Farming Support Initiative). ფარგლებში აცხადებს ვაკანსიას პროექტის დირექტორის პოზიციაზე

ვ ა კ ა ნ ს ი ა

პროექტის დასახელება: „ფერმერული მეურნეობების მხარდამჭერი ინიციატივა“
განმახორციელებელი: საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია GFA
პოზიცია: პროექტის დირექტორი (Project Director)
სამუშაო ადგილი: ქ. თბილისი
სამუშაო გრაფიკი 10:00 – 18:00 შაბათ-კვირის გარდა.

 1.  საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია (GFA) ავსტრიის განვითარების სააგენტოს (ADA) დაფინანსებით
  2018 წლის 21 ნოემბრიდან ახორციელებს პროექტს „ფერმერული მეურნეობების მხარდამჭერი
  ინიციატივა“ (Farming Support Initiative).
 2.  საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია, აღნიშნული პროექტის ფარგლებში აცხადებს ვაკანსიას პროექტის
  დირექტორის პოზიციაზე.
 3. ძირითადი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები/უნარები:
  • მაგისტრის დიპლომი
  • სოფლის მეურნეობის სფეროში მუშაობის გამოცდილება
  • ინგლისური და რუსული ენების ცოდნა
  • შესაბამის სფეროში (პროექტის მართვა) გამოცდილება
  • ორგანიზებისა და დროის მენეჯმენტის კარგი უნარები.
  • კომპიუტერული პროგრამების კარგი ცოდნა.
 4.  ძირითადი უფლება-მოვალეობები:
  • პროექტის მართვა, გეგმით განსაზღვრული ღონისძიებების დროულად განხორციელება;
  • პროექტში მომუშავე პერრონალის მოვალეობების და დავალებების განაწილება;
  • ანგარიშების მომზადება;
  • სტრატეგიულ საკითხებზე გადაწყვეტილებების მიღება
  • ბენეფიციარების ტექნიკური და საკონსულტაციო მხარდაჭერა.
  • საჭიროებისამებრ შეხვედრებზე/ღონისძიებებზე მონაწილეობის მიღება
 5. პრეტენდენტებმა უნდა წარმოადგინონ რეზიუმეები (CV) ინგლისურ ენაზე არა უგვიანეს 2020 წლის 15იანვრისა. შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: hr@gfa.org.ge. ან შემდეგ მისამართზე Hard Copy – სახით.თბილსი, აკაკი ხორავას ქ. N4, საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია.