საქართველოს აგრო-სასურსათო პროდუქტებით ვაჭრობის დამოკიდებულება რუსეთზე და უკრაინაზე