სამეთვალყურეო საბჭო

საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრები

• ნინო ზამბახიძე
• ბექა გონაშვილი
• გელა ფათალიშვილი
• გიორგი ღვინიაშვილი
• გიორგი ნონიაშვილი