სამეთვალყურეო საბჭო

საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრები

• ნინო ზამბახიძე
• ბექა გონაშვილი
• გელა ფათალიშვილი
• გიორგი ღვინიაშვილი
• თინათინ დიდიშვილი
• ილია გოგოლაძე
• მიკირტიჩ მოვსესიანი
• გიორგი ნონიაშვილი
• გოჩა ბერიძე
• ედუარდ შერმადინი