სათავსო ქიმიური საშუალებებისათვის

გეო გაპის გუნდის მიერ გაწეული კონსულტაციებით, საპილოტე ფერმერებმა მოაწყვეს ცალკე სათავსო ქიმიური საშუალებებისათვის, განათავსეს გამაფრთხილებელი ნიშნები ყველა საჭირო ადგილას. განხორციელებული სამუშაოები აკმაყოფულებს გეო გაპის მიერ მოთხოვნილ სტანდარტებს.