პროფესიული განათლების და ტრენინგის სერვისი

მომზადება-გადამზადების ტრენინგ-კურსის შემუშავება

 • საკონსულტაციო შეხვედრები
 • საგანმანათლებლო ცენტრის და პრაქტიკის განმახორციელებელი
 • ობიექტის საჭიროებების იდენტიფიცირება
 • საჭიროებაზე მორგებული არაფორმალური ტრენინგ-კურსის შემუშავება
 • ღია კარის დღეზე მონაწილეობა და ტრენინგ-კურსის პოპულარიზაცია (დისტანციურად)

მასწავლებლის/ინსტრუქტორის/ტრენერის შესაძლებლობების გაძლიერების ტრენინგი

 • შემუშავებული კურსის გაცნობა (მასწავლებლის/ინსტრუქტორის როლი,ფუნქციები,მოვალეობები)
 • სასწავლო პროცესის განხორციელების მიზნით მასწავლებლის/ინსტრუქტორის/ტრენერის გადამზადება
 • შუალედური/დასკვნითი შეფასება/კონსულტირება

სასწავლო პროცესის დისტანციური კონსულტირება

 • სასწავლო პროცესის განხორციელების პროცესში მასწავლებლის/ინსტრუქტორის/ტრენერის კონსულტირება
 • სასწავლო კურსის დასრულების შემდგომი რეკომენდაციები

სილაბუსის შემუშავება

 • საკონსულტაციო შეხვედრები
 • საგანმანათლებლო ცენტრის და პრაქტიკის განმახორციელებელი ობიექტის საჭიროებების იდენტიფიცირება
 • საჭიროებაზე მორგებული სილაბუსის შემუშავება
 • ღია კარის დღეზე მონაწილეობა პროგრამის პოპულარიზაციის მიზნით (დისტანციური ჩართულობა)

სერვისის საფასური განისაზღვრება ინდივიდუალურად, დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით:

+995 32 2 193 003
info@gfa.org.ge