მრჩეველთა საბჭო

საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის მრჩეველთა საბჭოს წევრები

• დავით კირვალიძე
• გიორგი ქადაგიძე
• გრიგოლ ღვალაძე
• თეო ურუშაძე
• ვალერი ჩეხერია
• ირაკლი კოჭლამაზიშვილი
• გიორგი ჯახუტაშვილი
• ოთარ დანელია
• გიორგი ღლონტი
• გვანცა მელაძე
• გიორგი კეკელიძე

 

ასოციაციის საპატიო პრეზიდენტია ხუან ეჩანოვე