მრჩეველთა საბჭო

საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის მრჩეველთა საბჭოს წევრები

• დავით კირვალიძე

• გიორგი ნონიაშვილი

• გიორგი ქადაგიძე

• გრიგოლ ღვალაძე

• თეო ურუშაძე

• ვალერი ჩეხერია

• გიორგი ჯახუტაშვილი

• ოთარ დანელია

• გიორგი ღლონტი

• გიორგი კეკელიძე

 

ასოციაციის საპატიო პრეზიდენტია ხუან ეჩანოვე