მოწყვლადი იძულებით გადაადგილებული პირებისა და ადგილობრივი მოსახლეობის ეკონომიკური და სოციალური ჩართულობის ხელშეწყობა სამხრეთ კავკასიაში

საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია ახორციალებს პროექტს „მოწყვლადი იძულებით გადაადგილებული პირებისა და ადგილობრივი მოსახლეობის ეკონომიკური და სოციალური ჩართულობის ხელშეწყობა სამხრეთ კავკასიაში“. პროექტს აფინანსებს გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება (GIZ). პროექტის მთავარ მიზანს წარმოადგენს  ქვემო ქართლისა და შიდა ქართლის რეგიონებში მცირე ფერმერების ტექნიკური უნარ-ჩვევებისა და შესაბამის აღჭურვილობაზე წვდომის გაუმჯობესება მცირე სასოფლო სამეურნეო ტექნიკისა და ტექნიკური დახმარების მიღების მიზნით.

ბიზნეს გეგმის კონკურსი – სააპლიკაციო ფორმა