მომხმარებლებისთვის

რატომ გეოგაპი ?

ფერმერებისთვის გეოგაპის სტანდარტი არის საუკეთესო საშუალება საუკეთესო პრაქტიკების დასანერგად და დიდი წინგადადგმული ნაბიჯი საერთაშორისო მოთხოვნებთან დასაახლოვებლად, მათ შორის გლობალგაპთან, რაც საშუალო და გრძელვადიან პერიოდში საშუალებას მისცემთ, ექსპორტზე გაიტანონ თავიანთი ნაწარმი ევროკავშირის ქვეყნებში. გეოგაპი ღირებულებას შემატებს მათ პროდუქციას, რადგანაც ამჟამად ბაზარზე არ არსებობს ქმედითი და სანდო განმასხვავებელი ნიშანი სწორად მოყვანილ ხილბოსტნეულსა და პესტიციდებითა და ნიტრატებით გაჯერებულ პროდუქციას შორის.