მომსახურების საფასური

გეოგაპის სტანდარტის დანერგვის საფასური შეადგენს 1500 ლარს და
მოიცავს:

  • ადგილზე ჩასვლა და ფერმის დიაგნოსტიკა
  • მობილური ლაბორატორია, საჭიროების შემთხვევაში
  • გეოგაპის მოთხოვნების გაცნობა, მოსამზადებელი მასალის გადაცემა
  • ბეჭდვითი მასალა: სხვადასხვა გამაფრთხილებელი მანიშნებლები
  • შესაბამისი რეკომენდაციების გაცემა ფერმერთან სატელოფონო კონსულტაციები პროცესის მიმდინარეობისას

საფასურში არ შედის სერტიფიცირება, ინფორმაცია სერტიფიცირებაზე იხ. აქ

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის წევრებისთვის მოქმედებს 20%-იანი ფასდაკლება