მოთათბირეები

აჭარის რეგიონი

ავთანდილ აბაშიძე

აჭარის რეგიონი, შუახევის მუნიციპალიტეტი.
ნივრის წარმოება.
საკონტაქტო ინფორმაცია: 599809054

ემზარ თხილაიშვილი

აჭარის რეგიონი, ქობულეთის მუნიციპალიტეტი.
ციტრუსისა და თხილის წარმოება/მეფუტკრეობა.
საკონტაქტო ინფორმაცია: 595540727

მალხაზ კენჭაძე

აჭარის რეგიონი, ქობულეთის მუნიციპალიტეტი.
ციტრუსისა და თხილის წარმოება/მეფუტკრეობა.
საკონტაქტო ინფორმაცია: 593957423

სულხან მსხალაძე

აჭარის რეგიონი, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი.
კაკლის წარმოება.
საკონტაქტო ინფორმაცია: 599851625

ბაქარ ნარსია

აჭარის რეგიონი, ქობულეთის მუნიციპალიტეტი.
მეღვინეობა/მეღორეობა.
საკონტაქტო ინფორმაცია: 577958495

გიორგი სალვარიძე

აჭარის რეგიონი, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი.
თაფლის წარმოება.
საკონტაქტო ინფორმაცია: 591955404

იზოლდა სურმანიძე

აჭარის რეგიონი, ხულოს მუნიციპალიტეტი.
ერთწლიანი კულტურების წარმოება (კაკალი)/ლურჯი მოცვი
საკონტაქტო ინფორმაცია: 591446609

ბიძინა შავაძე

აჭარის რეგიონი, ხულოს მუნიციპალიტეტი.
რძის წარმოება.
საკონტაქტო ინფორმაცია: 591954641

იმერეთის რეგიონი

ბაია აბულაძე

იმერეთის რეგიონი, ბაღდათის მუნიციპალიტეტი
ღვინის წარმოება, აგროტურიზმი
საკონტაქტო ინფორმაცია: 599682822

გიორგი ბარბაქაძე

იმერეთის რეგიონი, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი.
მემწვანილეობა/სასათბურე მეურნეობა.
საკონტაქტო ინფორმაცია: 598177998/551027979

თამარ გენძეხაძე

იმერეთის რეგიონი,ხონის მუნიციპალიტეტი.
ჩაის წარმოება.
საკონტაქტო ინფორმაცია: 599185448

სერგო გოფოძე

იმერეთის რეგიონი, ხონის მუნიციპალიტეტი.
სასათბურე მეურნეობა/ჩაის წარმოება.
საკონტაქტო ინფორმაცია: 599997766

მაკა დოღონაძე

იმერეთის რეგიონი, თერჯოლის მუნიციპალიტეტი.
ყველის წარმოება
საკონტაქტო ინფორმაცია: 595114455

მანანა იაკობაშვილი

იმერეთის რეგიონი, საჩხერის მუნიციპალიტეტი.
რძის წარმოება და გადამუშავება
საკონტაქტო ინფორმაცია: 591971414

მირიან იოსებაშვილი

იმერეთის რეგიონი, ბაღდათის მუნიციპალიტეტი.
მეღვინეობა.
საკონტაქტო ინფორმაცია: 598549344

დავით კვინიკაძე

იმერეთის რეგიონი, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი.
მეფუტკრეობა/მემწვანილეობა.
საკონტაქტო ინფორმაცია: 577340464

რუსუდან კოვზირიძე

იმერეთის რეგიონი, თერჯოლის მუნიციპალიტეტი.
სასათბურე მეურნეობა/სადემონსტრაციო ნაკვეთები.
საკონტაქტო ინფორმაცია: 599000257

ხათუნა მანჯავიძე

იმერეთის რეგიონი, ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი.
თაფლის წარმოება.
საკონტაქტო ინფორმაცია: 577954983

ვახტანგ მერკვილიშვილი

იმერეთის რეგიონი, ვანის მუნიციპალიტეტი.
მეთხილეობა.
საკონტაქტო ინფორმაცია: 574380370

ზვიად ორჯონიკიძე

იმერეთის რეგიონი, ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი.
საფუტკრე მეურნეობა.
საკონტაქტო ინფორმაცია: 591812063

გურამ ფცქიალაძე

იმერეთის რეგიონი, ჭიათურის მუნიციპალიტეტი.
თაფლის წარმოება.
საკონტაქტო ინფორმაცია: 593128569

მინდია ქავთარაძე

იმერეთის რეგიონი, ვანის მუნიციპალიტეტი.
მეფუტკრეობა/ჟოლოს წარმოება.
საკონტაქტო ინფორმაცია: 598107165

ნატალია ცქიტიშვილი

იმერეთის რეგიონი, სამტრედიის მუნიციპალიტეტი.
კენკროვანი კულტურების წარმოება.
საკონტაქტო ინფორმაცია: 595415298

მიხეილ ჭანკოტაძე

იმერეთის რეგიონი, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი.
კაკლისა და ჟოლოს წარმოება.
საკონტაქტო ინფორმაცია: 599187747

ზურაბ ჯანელიძე

იმერეთის რეგიონი, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი.
ბოსტნეულის წარმოება.
საკონტაქტო ინფორმაცია: 599516077

მცხეთა - მთიანეთის რეგიონი

გიორგი ალექსიძე

მცხეთა-მთიანეთის რეგიონი, მცხეთის მუნიციპალიტეტი.
მაყვლისა და ჟოლოს წარმოება.
საკონტაქტო ინფორმაცია: 558153251

ილია არჩემაშვილი

მცხეთა-მთიანეთის რეგიონი, თიანეთის მუნიციპალიტეტი.
ტყემლის ფაფა/ჩირის წარმოება.
საკონტაქტო ინფორმაცია: 599378877

იაგო ბიტარიშვილი

მცხეთა-მთიანეთის რეგიონი, მცხეთის მუნიციპალიტეტი.
მეღვინეობა.
საკონტაქტო ინფორმაცია: 593352426

გიორგი ლომაური

მცხეთა-მთიანეთის რეგიონი, მცხეთის მუნიციპალიტეტი.
სოკოს წარმოება.
საკონტაქტო ინფორმაცია: 593352426

ნათია ფსუტური

მცხეთა-მთიანეთის რეგიონი, დუშეთის მუნიციპალიტეტი.
სამკურნალო მცენარეებისაგან ჩაის წარმოება.
საკონტაქტო ინფორმაცია: 551231024

უტა წიკლაური

მცხეთა-მთიანეთის რეგიონი, თიანეთის მუნიციპალიტეტი.
მეცხვარეობა.
საკონტაქტო ინფორმაცია: 595582007

კახაბერ ჯანუყაშვილი

მცხეთა-მთიანეთის რეგიონი, ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი.
მეცხოველეობა, მემწვანილეობა/მებოსტნეობა, კენკრის წარმოება.
საკონტაქტო ინფორმაცია: 599163734

გიორგი სეხნიაშვილი

მცხეთა-მთიანეთის რეგიონი, დუშეთის მუნიციპალიტეტი.
მარცვლეული კულტურების წარმოება, მეცხოველეობა
საკონტაქტო ინფორმაცია: 577471717

თამარ ღანიშაშვილი

მცხეთა-მთიანეთის რეგიონი, თიანეთის მუნიციპალიტეტი.
კენკროვანი კულტურის წარმოება.
საკონტაქტო ინფორმაცია: 593183239

კახეთის რეგიონი

ირაკლი არჯევანიძე

კახეთის რეგიონი, ყვარლის მუნიციპალიტეტი.
ნუშის წარმოება და გადამუშავება.
საკონტაქტო ინფორმაცია: 577900022

თამარ გერლიანი

კახეთის რეგიონი, ყვარლის მუნიციპალიტეტი.
ღვინის წარმოება.
საკონტაქტო ინფორმაცია: 591175755

ბექა გონაშვილი

კახეთის რეგიონი, დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი.
მეცხოველეობა/მარცვლეულის წარმოება/მეთევზეობა.
საკონტაქტო ინფორმაცია: 599567131

გვანცა დადალაური

კახეთის რეგიონი, თელავის მუნიციპალიტეტი.
სოკოს წარმოება.
საკონტაქტო ინფორმაცია: 595453122

თამარ დიღმელაშვილი

კახეთის რეგიონი. გურჯაანის მუნიციპალიტეტი.
ღვინისა და არყის წარმოება.
საკონტაქტო ინფორმაცია: 595336103

მალხაზ ლაბაძე

კახეთის რეგიონი, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი.
თხილის წარმოება, მებაღეობა/მეხილეობა, მეფუტკრეობა.
საკონტაქტო ინფორმაცია: 514200222

ნინო კონტრიძე

კახეთის რეგიონი, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი.
მებოცვრეობა.
საკონტაქტო ინფორმაცია: 595196816

მალხაზ ლაბაძე

კახეთის რეგიონი, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი.
თხილის წარმოება, მებაღეობა/მეხილეობა, მეფუტკრეობა.
საკონტაქტო ინფორმაცია: 595196816

შოთა ლაგაზიძე

კახეთის რეგიონი, ახმეტის მუნიციპალიტეტი.
მეღვინეობა/აგროტურიზმი.
საკონტაქტო ინფორმაცია: 551940217

ნოდარ ლატიბაშვილი

კახეთის რეგიონი, ყვარლის მუნიციპალიტეტი.
მარცვლოვანი კულტურების, ყურძნის და თხილის წაროება.
საკონტაქტო ინფორმაცია: 591999998

ზურაბ მასურაშვილი

კახეთის რეგიონი, დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი.
რძის წარმოება.
საკონტაქტო ინფორმაცია: 555156258

გურამ მანგოშვილი

კახეთის რეგიონი, სიღნაღის მუნიციპალიტეტი.
მესაქონლეობა
საკონტაქტო ინფორმაცია: 598001100

იმედა ოთიაშვილი

კახეთის რეგიონი, საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი.
ერთწლიანი კულტურებისა და ყურძნის წარმოება.
საკონტაქტო ინფორმაცია: 591404440

ანა პაჭიკაშვილი

კახეთის რეგიონში, ყვარლის მუნიციპალიტეტი.
თაფლის წარმოება.
საკონტაქტო ინფორმაცია: 577534237

მარიამ სპანდერაშვილი

კახეთის რეგიონი, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი.
მარწყვის წარმოება.
საკონტაქტო ინფორმაცია: 577607329

როინ ტერტერაშვილი

კახეთის რეგიონი, ახმეტის მუნიციპალიტეტი.
მეფუტკრეობა/ერთწლიანი კულტურები/მესაქონლეობა.
საკონტაქტო ინფორმაცია: 571341066

ნინო წინწალაშვილი

კახეთის რეგიონი, გურჯაანის მუნიციპალიტეტი.
მეფრინველეობა.
საკონტაქტო ინფორმაცია: 598592068

ქვემო ქართლის რეგიონი

სალომე ასანიძე

ქვემო ქართლის რეგიონი,მარნეულის მუნიციპალიტეტი.
მევენახეობა.
საკონტაქტო ინფორმაცია: 598509833

ლიანა დემეტრაშვილი

ქვემო ქართლის რეგიონი, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი.
მეთხევეობა.
საკონტაქტო ინფორმაცია: 593164069

ივანე იოსელიანი

ქვემო ქართლის რეგიონი, გარდაბნის მუნიციპალიტეტი.
მებოცვრეობა.
საკონტაქტო ინფორმაცია: 599191711

ალექსანდრე კვერნაძე

ქვემო ქართლის რეგიონი, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი.
ალკოჰოლური სასმელის წარმოება/აგროტურიზმი
საკონტაქტო ინფორმაცია: 599577072

ანა მიქაძე-ჩიკვაიძე

ქვემო ქართლის რეგიონი, გარდაბნის მუნიციპალიტეტი.
ყველის წარმოება.
საკონტაქტო ინფორმაცია: 596452323

თენგიზ სვანიძე

ქვემო ქართლის რეგიონი, გარდაბნის მუნიციპალიტეტი.
ჩაის და მაღალტექნოლოგიური თაფლის წარმოება.
საკონტაქტო ინფორმაცია: 599501872

ნათია შეყილაძე

ქვემო ქართლის რეგიონი, მარნეულის მუნიციპალიტეტი.
ნივრისა და გოგრის წარმოება.
საკონტაქტო ინფორმაცია: 555216437

მურთაზ წულუკიძე

ქვემო ქართლის რეგიონი, წალკის მუნიციპალიტეტი.
რძის პროდუქტებისა და კარტოფილის წარმოება.
საკონტაქტო ინფორმაცია: 599530826

ლანა ჭელიძე

ქვემო ქართლის რეგიონი, დმანისის მუნიციპალიტეტი.
ჟოლოს წარმოება.
საკონტაქტო ინფორმაცია: 551082795/591990020

ამირან ხახიშვილი

ქვემო ქართლის რეგიონი, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი.
მეცხოველეობა.
საკონტაქტო ინფორმაცია: 599409575

რაჭა- ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონი

ნუნუ ახვლედიანი

რაჭა- ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონი,ცაგერის მუნიციპალიტეტი.
ყველის წარმოება.
საკონტაქტო ინფორმაცია: 595508529

ლაშა გაგოშიძე

რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონი, ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი.
თაფლის წარმოება.
საკონტაქტო ინფორმაცია: 599971775

მარინა კოპალიანი

რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონი, ცაგერის მუნიციპალიტეტი.
მებოსტნეობა.
საკონტაქტო ინფორმაცია: 595522296

მირიან მეტრეველი

რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონი, ონის მუნიციპალიტეტი.
რძის პროდუქტების წარმოება
საკონტაქტო ინფორმაცია: 551515104

ზაურ ფურელიანი

რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონი, ლენტეხის მუნიციპალიტეტი.
კარტოფილის, ნივრისა და ღვინის წარმოება.
საკონტაქტო ინფორმაცია: 599183851

ეკატერინე ციხისელი

რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონი, ონის მუნიციპალიტეტი.
მეფუტკრეობა.
საკონტაქტო ინფორმაცია: 595170275

ლევან ხმელიძე

რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონი, ცაგერის მუნიციპალიტეტი
თაფლისა და ღვინის წარმოება/აგროტურიზმი.
საკონტაქტო ინფორმაცია: 598718996

ილია მენაბდე

რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონი, ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი
ღვინის წარმოება.
საკონტაქტო ინფორმაცია: 595009698

სამცხე-ჯავახეთის რეგიონი

ნათია ბარძიმაძე

სამცხე-ჯავახეთის რეგიონი, ახალციხის მუნიციპალიტეტი.
მესაქონლეობა/რძის პროდუქტებისნ წარმოება.
საკონტაქტო ინფორმაცია: 595691100

ვალერი გელაშვილი

სამცხე-ჯავახეთის რეგიონი, ახალციხის მუნიციპალიტეტი.
თაფლისა და კარტოფილის წარმოება.
საკონტაქტო ინფორმაცია: 599402612

ირმა მაღრაძე

სამცხე-ჯავახეთის რეგიონი, ბორჯომის მუნიციპალიტეტი.
სასათბურე მეურნეობა.
საკონტაქტო ინფორმაცია: 595940012

გიორგი მერაბიშვილი

სამცხე-ჯავახეთის რეგიონი, ახალციხის მუნიციპალიტეტი.
მეფუტკრეობა.
საკონტაქტო ინფორმაცია: 593903060

მკრტიჩ მოვსესიანი

სამცხე-ჯავახეთის რეგიონი, ახალციხის მუნიციპალიტეტი.
ბოსტნეულის, ხილისა და ხორბლის წარმოება.
საკონტაქტო ინფორმაცია: 599142631

გიორგი ნათენაძე

სამცხე-ჯავახეთს რეგიონი, ახალციხის მუნიციპალიტეტი.
მეღვინეობა.
საკონტაქტო ინფორმაცია: 571000021

გიორგი ჯვარიძე

სამცხე-ჯავახეთის რეგიონი, ასპინძის მუნიციპალიტეტი.
მარცვლოვანი კულტურების წარმოება/მეცხოველეობა.
საკონტაქტო ინფორმაცია: 599106250/595091361

სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონი

ირაკლი ბერაია

სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონი, წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი.
თხილის, სიმინდისა და ღვინის წარმოება.
საკონტაქტო ინფორმაცია: 599856129

რუსუდან კვიციანი

სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონი, მესტიის მუნიციპალიტეტი.
მეცხოველეობა, მეფრინველეობა მებოსტნეობა და მეფუტკრეობა/ჩაის წარმოება.
საკონტაქტო ინფორმაცია: 598458848

მარიკა კოდუა

სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონი, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი.
თხილის, თაფლისა და სილოსის წარმოება.
საკონტაქტო ინფორმაცია: 598 898 821

ქეთევან ნინიძე

სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონი, მარტვილის მუნიციპალიტეტი.
მეღვინეობა.
საკონტაქტო ინფორმაცია: 598900379/593900313

ვახუშტი ფარცვანია

სამეგრელო- ზემო სვანეთის რეგიონი, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი.
მეფუტკრეობა.
საკონტაქტო ინფორმაცია: 599770913/574727676

ნონა ქადარია

სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონი, სენაკის მუნიციპალიტეტი.
რძის წარმოება.
საკონტაქტო ინფორმაცია: 577576655

ზაქარია ყურაშვილი

სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონი, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი.
ვაკუუმით გამშრალი ხილისა და ბოსტნეულის წარმოება.
საკონტაქტო ინფორმაცია: 599400590

მალხაზ ხუნწარია

სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონი, სენაკის მუნიციპალიტეტი.
თხილის წარმოება.
საკონტაქტო ინფორმაცია: 595279595

ნიკა ფარცვანია

სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონი, მარტვილის მუნიციპალიტეტი.
ღვინის წარმოება.
საკონტაქტო ინფორმაცია: 599770913/574727676

მედეა ჭითანავა

სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონი, ხობის მუნიციპალიტეტი.
დაფნის გადამუშავება.
საკონტაქტო ინფორმაცია: 597400279

შიდა ქართლის რეგიონი

გიორგი ბოჭორიშვილი

შიდა ქართლის რეგიონი, გორის მუნიციპალიტეტი.
ხილის და ბოსტნეულის წარმოება.
საკონტაქტო ინფორმაცია: 599996607

ჯონი კვინიკაძე

შიდა ქართლის რეგიონი, ქარელის მუნიციპალიტეტი.
ვაშლისა და ქლიავის წარმოება.
საკონტაქტო ინფორმაცია: 599409822

აკაკი ლომიტაშვილი

შიდა ქართლის რეგიონი, ქარელის მუნიციპალიტეტი.
სასათბურე მეურნეობა/მარცვლეულის ხილის და ბოსტნეულის წარმოება/მეფუტკრეობა.
საკონტაქტო ინფორმაცია: 593914492

ილია მაჭარაშვილი

შიდა ქართლის რეგიონი/ხაშურის მუნიციპალიტეტი.
ხილის, ბოსტნეულის და მარცვლეულის წარმოება/მესაქონლეობა.
საკონტაქტო ინფორმაცია: 577951758

თამაზ ნიპარიშვილი

შიდა ქართლის რეგიონი, გორის მუნიციპალიტეტი.
მეხილეობა/ერთწლიანი კულტურებისა და ყველის წარმოება.
საკონტაქტო ინფორმაცია: 599105595

მარიკა ყანდორელაშვილი

შიდა ქართლის რეგიონი, გორის მუნიციპალიტეტი.
მეხილეობა/ქერის და ყველის წარმოება.
საკონტაქტო ინფორმაცია: 598294964

ნატალია ფარცხალაძე

შიდა ქართლის რეგიონი, კასპის მუნიციპალიტეტი.
ჩაის წარმოება.
საკონტაქტო ინფორმაცია: 595117477

გურიის რეგიონი

გელა ზოიძე

გურიის რეგიონი, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი.
ჩაის წარმოება.
საკონტაქტო ინფორმაცია: 591102200

თამარ კალანდაძე

გურიის რეგიონი, ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი.
მეფრინველეობა.
საკონტაქტო ინფორმაცია: 555366974

ლია მუხაშავრია

გურიის რეგიონი, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი.
თხილის წარმოება.
საკონტაქტო ინფორმაცია: 593317229

ნანა ყირმელაშვილი

გურიის რეგიონი, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი.
ჩაის წარმოება.
საკონტაქტო ინფორმაცია: 599215396

ლალი ჩანქსელიანი

გურიის რეგიონი, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი.
თაფლის წარმოება.
საკონტაქტო ინფორმაცია: 551112035

ვასილ ცინცაძე

გურიის რეგიონი, ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი.
სანერგე მეურნეობა/ჩითილების გამოყვანა.
საკონტაქტო ინფორმაცია: 593938198/597907090