მიმდინარე პროექტები

,,კომპეტენციები დასაქმებისთვის”

,,კომპეტენციები დასაქმებისთვის”

პროექტი ზრდა საქართველოში

პროექტი ზრდა საქართველოში

ინკლუზიური მოდელი დუალურ განათლებაში

ინკლუზიური მოდელი დუალურ განათლებაში

სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლება

სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლება

„აწარმოე საქართველოში“

„აწარმოე საქართველოში“