მიმდინარე პროექტები

გთხოვთ გაეცნოთ ზოგად წესებს საგრანტო პროგრამებთან დაკავშირებით - დააჭირეთ აქ.

გრანტების მართვის სახელმძღვანელო
სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლება

სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლება

DEMETER

DEMETER

,,კომპეტენციები დასაქმებისთვის”

,,კომპეტენციები დასაქმებისთვის”

პროექტი ზრდა საქართველოში

პროექტი ზრდა საქართველოში