მიმდინარე პროექტები

გთხოვთ გაეცნოთ ზოგად წესებს საგრანტო პროგრამებთან დაკავშირებით - დააჭირეთ აქ.

გრანტების მართვის სახელმძღვანელო
ქალთა ეკონომიკური გაძლიერებისთვის

ქალთა ეკონომიკური გაძლიერებისთვის

AGRICONT

AGRICONT

მზის ქვეშ

მზის ქვეშ

სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლება

სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლება

DEMETER

DEMETER