მიმდინარე პროექტები

გთხოვთ გაეცნოთ ზოგად წესებს საგრანტო პროგრამებთან დაკავშირებით - დააჭირეთ აქ.

გრანტების მართვის სახელმძღვანელო
AGRICONT

AGRICONT

მზის ქვეშ

მზის ქვეშ

სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლება

სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლება

DEMETER

DEMETER

,,კომპეტენციები დასაქმებისთვის”

,,კომპეტენციები დასაქმებისთვის”

პროექტი ზრდა საქართველოში

პროექტი ზრდა საქართველოში