მიმდინარე პროექტები

გთხოვთ გაეცნოთ ზოგად წესებს საგრანტო პროგრამებთან დაკავშირებით - დააჭირეთ აქ.

გრანტების მართვის სახელმძღვანელო
პროექტი “ბიოველიუ”

პროექტი “ბიოველიუ”

ქალთა ეკონომიკური გაძლიერებისთვის

ქალთა ეკონომიკური გაძლიერებისთვის

AGRICONT

AGRICONT

მზის ქვეშ

მზის ქვეშ

სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლება

სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლება

ორგანიზაციული განვითარების ხელშეწყობა

ორგანიზაციული განვითარების ხელშეწყობა

DEMETER

DEMETER