ინტერესთა გამოხატვა გეოგაპის სქემის სერტიფიცირების მომსახურებისთვის

საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია გეოგაპის სტანდარტის სერტიფიცირების სქემისათვის სათანამშრომლოდ იწვევს მასერტიფიცირებელ კომპანიებს. გეოგაპის სტანდარტის ზოგადი დებულებები მოცემულია ორგანიზაციის ვებ-გვერდზე (gfa.org.ge), სადაც დეტალურადაა აღწერილი მოთხოვნები მასერტიფიცირებელი კომპანიების მიმართ.

დაინტერესების შემთხვევაში 2019 წლის 26 ივლისის 18:00-მდე შევსებული ფორმა გამოგვიგზავნეთ: info@gfa.org.ge