დასრულებული პროექტები

,,კომპეტენციები დასაქმებისთვის”

,,კომპეტენციები დასაქმებისთვის”

აგროწარმოების ხელშეწყობის პროგრამა

აგროწარმოების ხელშეწყობის პროგრამა

„წიგნი -გზა ფერმერობისკენ ყველა სოფელს”

„წიგნი -გზა ფერმერობისკენ ყველა სოფელს”

პროექტი ზრდა საქართველოში

პროექტი ზრდა საქართველოში

ინკლუზიური მოდელი დუალურ განათლებაში

ინკლუზიური მოდელი დუალურ განათლებაში

„აწარმოე საქართველოში“

„აწარმოე საქართველოში“