დასრულებული პროექტები

ორგანიზაციული განვითარების ხელშეწყობა

ორგანიზაციული განვითარების ხელშეწყობა

აგროწარმოების ხელშეწყობის პროგრამა

აგროწარმოების ხელშეწყობის პროგრამა

„წიგნი -გზა ფერმერობისკენ ყველა სოფელს”

„წიგნი -გზა ფერმერობისკენ ყველა სოფელს”

ინკლუზიური მოდელი დუალურ განათლებაში

ინკლუზიური მოდელი დუალურ განათლებაში

„აწარმოე საქართველოში“

„აწარმოე საქართველოში“