დასრულებული პროექტები

AGRICONT

AGRICONT

მზის ქვეშ

მზის ქვეშ

სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლება

სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლება

ფერმერული მეურნეობების მხარდამჭერი ინიციატივა

ფერმერული მეურნეობების მხარდამჭერი ინიციატივა

,,კომპეტენციები დასაქმებისთვის”

,,კომპეტენციები დასაქმებისთვის”

აგროწარმოების ხელშეწყობის პროგრამა

აგროწარმოების ხელშეწყობის პროგრამა

„წიგნი -გზა ფერმერობისკენ ყველა სოფელს”

„წიგნი -გზა ფერმერობისკენ ყველა სოფელს”

პროექტი ზრდა საქართველოში

პროექტი ზრდა საქართველოში

ინკლუზიური მოდელი დუალურ განათლებაში

ინკლუზიური მოდელი დუალურ განათლებაში

„აწარმოე საქართველოში“

„აწარმოე საქართველოში“