დასრულებული პროექტები

აგროწარმოების ხელშეწყობის პროგრამა

აგროწარმოების ხელშეწყობის პროგრამა

„წიგნი -გზა ფერმერობისკენ ყველა სოფელს”

„წიგნი -გზა ფერმერობისკენ ყველა სოფელს”