გეოგაპის შესახებ

Facebook გვერდი 

გეოგაპის დანერგვის სახელმძღვანელო

გეოგაპის მოთხოვნების სია

 

GlobalG.A.P არის აგრარული პროდუქციის პირველადი წარმოების საერთაშორისო სტანდარტი, რომელიც დაფუძნებულია კარგ საოსოფლო-სამეუნეო პრაქტიკებზე. გლობალგაპის უმთავრესი მიზანია უვნებელი და მდგრადი სასოფლო-სამეურნეო მიდგომების შექმნა ფერმერების, საცალოდ მოვაჭრეებისა და მომხმარებლებისათვის.

ჩვენს ქვეყანაში ყოველდღიურად იზრდება მოთხოვნები სურსათის უვნებლობის ნორმების მიმართ კანონმდებლობის, მომხმარებლების, სავაჭრო ქსელების, დისტრიბუტორებისა და მწარმოებლების მხრიდან.

სწორედ ამ მიზნით, საქართველოს ფერმერთა ასოციაციამ USAID-ის მხარდაჭერით პროექტ “ზრდა”-ს ფარგლებში შეიმუშავა სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის (პირველ ეტაპზე ხილ-ბოსტნეულის) პირველადი წარმოების ადგილობრივი სტანდარტი – გეოგაპი.

დღესდღეობით მცირემიწიანი და დაბალი წარმადობის მქონე ქართველი ფერმერებისათვის რთულია, დააკმაყოფილონ საერთაშორისო მოთხოვნები. გეოგაპი მორგებულია ადგილობრივ პირობებზე, ამით საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია ფერმერებს დაეხმარება, განავითარონ თავიანთი საქმნიანობა, იმოქმედონ მდგრადი სოფლის მეურნეობისა და სასურსათო სისტემების მოთხოვნების შესაბამისად და გადადგან მნიშვნელოვანი ნაბიჯები ევროპული სტანდარტისკენ, რითიც ერთი მხრივ, ხელი შეეწყობა ადგილობრივ ბაზარზე უვნებელი სურსათის გარჩევადობას და მეორე მხრივ, მაღალხარისხიანი პროდუქციის ექსპორტს.