გახდი წევრი

გახდი საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის წევრი, შეავსე აპლიკაცია და გადმოაგზავნე ელექტრონულ მისამართზე: info@gfa.org.ge

 

სააპლიკაციო ფორმა კოოპერატივებისთვის

სააპლიკაციო ფორმა ფიზიკური პირებისთვის

სააპლიკაციო ფორმა ასოცირებული წევრებისთვის