გახდი წევრი

გახდი საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის წევრი, შეავსე აპლიკაცია და გადმოაგზავნე ელექტრონულ მისამართზე: info@gfa.org.ge

საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის წევრების უფლებები:

• GFA-ს შესაბამის აქტივობებთან დაკავშირებით ინფორმაციის მიღება

• GFA-ს შესაბამის აქტივობებზე წვდომა და მათში მონაწილეობა

• საკუთარი საკონტაქტო ინფორმაციის გაზიარება სხვა პირებისთვის

• GFA-ს მონაცემთა ბაზაზე და წევრების საკონტაქტო ინფორმაციაზე წვდომა

• GFA-ს წევრობის დამადასტურებელი ცნობის მიღება

• ფერმერთა სათათბიროზე საკითხის წარდგენა თავისი წარმომადგენლის მეშვეობით

• GFA-ს ადვოკატირების აქტივობების მხარდაჭერა და მონაწილეობის მიღება

• ხელმისაწვდომობა სხვადასხვა ღონისძიებებზე, როგორიცაა ტრენინგები, სემინარები, სამუშაო შეხვედრები, სასწავლო ტურები და გამოფენა-გაყიდვები

• კვლევებსა და ფოკუს ჯგუფებში მონაწილეობის შესაძლებლობა

• GFA-ს შესაბამისი შეხვედრების ოქმებსა და წლიურ ანგარიშებზე წვდომა

 

საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის წევრების მოვალეობები:

• ასოციაციის საქმიანობაში აქტიური მონაწილეობა

• GFA-ს წესდებაში განსაზღვრული რეგულაციების დაცვა

• GFA-თვის რელევანტურ საკითხებზე საჯარო განცხადების ასოციაციასთან შეთანხმება; იმ შემთხვევაში, თუ წევრის მოსაზრება არ ემთხვევა ასოციაციის პოზიციას, წევრმა გარკვევით უნდა დააფიქსიროს, რომ ეს არის მხოლოდ მისი მოსაზრება

• GFA-ს იმიჯზე ზრუნვა

• თავის არიდება ისეთი ქცევისა და ქმედებებისგან, რომელიც ასოციაციას მოუტანს მატერიალურ ზიანს ან შელახავს მის იმიჯს

• ასოციაციის შესახებ ინფორმაციის გავრცელება

სააპლიკაციო ფორმა კოოპერატივებისთვის

სააპლიკაციო ფორმა ფიზიკური პირებისთვის

სააპლიკაციო ფორმა ასოცირებული წევრებისთვის