გახდი წევრი

 

საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის წევრების უფლებები:

 • GFA-ს შესაბამის აქტივობებთან დაკავშირებით ინფორმაციის მიღება
 • GFA-ს შესაბამის აქტივობებზე წვდომა და მათში მონაწილეობა
 • საკუთარი საკონტაქტო ინფორმაციის გაზიარება სხვა პირებისთვის
 • GFA-ს მონაცემთა ბაზაზე და წევრების საკონტაქტო ინფორმაციაზე წვდომა
 • GFA-ს წევრობის დამადასტურებელი ცნობის მიღება
 • ფერმერთა სათათბიროზე საკითხის წარდგენა თავისი წარმომადგენლის მეშვეობით
 • GFA-ს ადვოკატირების აქტივობების მხარდაჭერა და მონაწილეობის მიღება
 • ხელმისაწვდომობა სხვადასხვა ღონისძიებებზე, როგორიცაა ტრენინგები, სემინარები, სამუშაო შეხვედრები, სასწავლო ტურები და გამოფენა-გაყიდვები
 • კვლევებსა და ფოკუს ჯგუფებში მონაწილეობის შესაძლებლობა
 • GFA-ს შესაბამისი შეხვედრების ოქმებსა და წლიურ ანგარიშებზე წვდომა

 

საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის წევრების მოვალეობები:

 • ასოციაციის საქმიანობაში აქტიური მონაწილეობა
 • GFA-ს წესდებაში განსაზღვრული რეგულაციების დაცვა
 • GFA-თვის რელევანტურ საკითხებზე საჯარო განცხადების ასოციაციასთან შეთანხმება; იმ შემთხვევაში, თუ წევრის მოსაზრება არ ემთხვევა ასოციაციის პოზიციას, წევრმა გარკვევით უნდა დააფიქსიროს, რომ ეს არის მხოლოდ მისი მოსაზრება
 • GFA-ს იმიჯზე ზრუნვა
 • თავის არიდება ისეთი ქცევისა და ქმედებებისგან, რომელიც ასოციაციას მოუტანს მატერიალურ ზიანს ან შელახავს მის იმიჯს
 • ასოციაციის შესახებ ინფორმაციის გავრცელება

 

⇒ საქართველოს ფერმერთა ასოციაციაში გაწევრიანების მოთხოვნის ფორმა