ახალგაზრდა ფერმერები

საქართველოს ფერმერთა ასოციაციაში ერთიანდებიან ახალგაზრდა ფერმერები, რომლებიც ქმნიან ახალგაზრდულ ფრთას (GFA JUNIOR). ისინი აქტიურად არიან ჩართულები ფერმერთა ასოციაციის მიერ ორგანიზებულ აქტივობებსა და პროექტებში აგრარული კუთხით:
სასწავლო ტრენინგებში;
გაცვლით პროგრამებში;
მასტერ-კლასებში.

ახალგაზრდული ფრთა პოპულარიზაციას უწევს აღნიშნულ დარგს. მათი უმრავლესობა წარმოდგენილია ფერმერთა სათათბიროში.

Facebook გვერდი