საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის წევრი ფერმერების ციფრული უნარების კვლევის ანგარიში