ანალიტიკა და კვლევა

GFA-ს მომსახურებებს შორისაა ანალიტიკისა და კვლევის სერვისები, რომელთა ძირითადი მიმართულებებია:
 • საჭიროებების კვლევა;
 • ღირებულებათა ჯაჭვის ანალიზი;
 • ეკონომიკური მიზანშეწონილობის შეფასება;
 • რეგულირების გავლენის შეფასება;
 • ბაზრის კვლევა;
 • აგრობიზნესის დაწყების ან გაფართოების მიზნით ინვესტიციის განხორციელების მიზანშეწონილობისშეფასება;
 • სრული ბიზნეს გეგმის მომზადება, რომელიც მოიცავს როგორც ბაზრის კვლევას, ისე ინვესტიციის მიზანშეწონილობის შეფასებას;
 • ხარჯ-სარგებლიანობის ანალიზი;
  კვლევების დეტალური აღწერა იხ.
  ბმულზე

სერვისის საფასური განისაზღვრება ინდივიდუალურად, დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით:
+995 32 2 193 003
info@gfa.org.ge